Day: 22 април 2024

Любопитно

Александър Свиларов, студент в ТУ-София: Обучението в „СофтУни БУДИТЕЛ“ ми даде прекрасна основа

В „СофтУни БУДИТЕЛ“ съзнаваме, че в съвременната информационна епоха учителите продължават да играят съществена роля в изграждането на учениците като личности, професионалисти и граждани.  Същевременно

Read More »

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.