Защо при нас?​

Качествено и модерно образование

В Частна професионална гимназия за дигитални науки “СофтУни БУДИТЕЛ” обединяваме качественото обучение с практиката и създаваме мост между образованието и бизнеса. 

Успешните ни възпитаници са двигатели в развитието на глобалната дигитална ера. В резултат на обучението си при нас, те развиват предприемчивост и осъзнатост, като междувременно се подготвят да реализират изборите за своя личен и професионален живот по хармоничен и съзидателен начин. Нашите ученици са устремени към постоянно учене и себеразвитие, допринасят съобразно за обществения и икономическия живот на национално и глобално ниво.

Иновативното ни, директно приложимо в бизнеса учебно съдържание, наред с опитните преподаватели-практици във всяко от изучаваните професионални направления, изграждат професионалисти, готови да бъдат част от екипа на всяка модерна организация. Учебните програми на гимназията нямат аналог в България от гледна точка на актуална и приложима професионална подготовка с високо качество. 

Затова сме предпочитано учебно заведение за ученици с интереси и желание да се развиват в дигиталната сфера или да бъдат в крак с дигиталната ера, независимо от бъдещата им сфера на професионална реализация.

Комбинираме най-добрите практики и постигаме реални резултати

ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” е иновативно училище, в което теорията и практиката вървят ръка за ръка. Целим да развиваме цялостно учениците си – като съзнателни и градивни личности, мислещи и знаещи хора, успешни професионалисти. Постоянната актуализация и повишаване качеството на образователната услуга, инвестицията ни в привличане и развитие на високоефективни преподаватели и поставянето на ученика в центъра на образователното преживяване са наш приоритет. Ежедневно работим с организационна култура на високи постижения в партньорство с нашите ученици, техните родители, възпитаниците ни, редица бизнеси и организации.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.