Нашият екип​

Evgenia Peeva SoftUni Buditel

Приветствие от Изпълнителния директор

СофтУни БУДИТЕЛ е училище на бъдещето. Ние изграждаме не просто добри специалисти в най-бързо-развиващия се икономически сектор в съвременния свят. Ние подкрепяме разгръщането на пълния потенциал на учениците чрез развитие на техните академични, професионални, аналитични и социално-емоционални умения и индивидуални таланти. Спомагаме утвърждаването им като независими личности – способни да формулират личната си визия за успех и да се подобряват постоянно, за да бъдат възможно най-добрата версия на самите себе си.

Да изграждаме инициативни, осъзнати, успешни, щастливи и хармонични личности е в основата на цялостната ни концепция.

Евгения Пеева-Кирова, 
Изпълнителен директор

Пускане на видеото

Светлин Наков

Основател на СофтУни БУДИТЕЛ

Христо Тенчев

Основател на СофтУни БУДИТЕЛ

Иван Ненков

Основател на СофтУни БУДИТЕЛ

Мениджмънт

Евгения Пеева-Кирова

Изпълнителен директор

Олга Нинова-Траянова

Директор "Образование"

Кристина Николова

Р-л "Професионално развитие на учителите"

Пламен Маргаритов

Р-л “Образователен продукт”

Минчо Минчев

Директор "Операции"

Красимир Йорданов

Зам.-дир. "Уч. дейност, общообразователни предмети"

Тоня Томова

Директор “Регулации”

Мирослава Радилова

Мениджър "Прием"

Силвия Янева-Стоянова

Директор "Развитие"

Йолислав Иванов

Р-л "Уч. дейност, професионални предмети"

Ренета Богданова

Специалист методическа подкрепа, иновации,СТЕАМ

Йордан Тотев

Директор "Маркетинг"

Учителски колектив

Павел Миланов

Графичен дизайн / дигитален бизнес

Жени Колева

Испански език

Катарина Арсов

Биология / физика / химия

Мариян Йорданов

Приложно програмиране

Росица Йорданова

Счетоводство

Иво Маринков

Физическо възпитание спорт

Светлана Виктомирова

приложно програмиране

Лечо Лечев

Приложно програмиране

Евгения Пеева-Кирова

Образование

Магистър по „Образователен мениджмънт“, ПУ „Паисий Хилендарски“;

Бакалавър по „Обществени науки“, Харвард, САЩ

Професионална квалификация

Опитен социален предприемач и организационен лидер. От 2017 г. досега, създала и ръководила успешно развитието на 3 устойчиви организации: Фондация „Заедно в час“, Фондация „Стъпка за България“ и компанията Крисп Лабс.

Сертификати: NeuroHorizons®, Experiential Movement®, сертифициран практик . 

Олга Нинова-Траянова

Образование

Магистър „Социална комуникация“ и „Реклама и връзки с обществеността“, Университета крал Хуан Карлос в Мадрид. Притежава педагогическа правоспособност от Софийски Университет.

Професионална квалификация

Възпитаник на първия випуск на Заедно в час. Ментор е на училища по програма „Училища за пример“. От 2015 ръководи образователния отдел на Институт за прогресивно образование, от 2019 е ИД. Участва в стартирането на Прогресивно училище 1.

Сертификати: IB диплома за координатор на екипи по модела в primary years PYP Сертификат за Coach ниво 1 към ICF Квалификация по методиката Research in yoga in education

Пламен Маргаритов

Образование

Магистърска степен „Политически науки“ към Университета Кобе, Япония. Магистърска степен „Разрешаване на конфликти“ към Университета Есекс, Великобритания. Бакалъвска степен „Международни отношения“ към Университета Есекс, Великобритания.

Професионална квалификация

5 години учителски стаж (3 по програма Заедно в час), 1 година като заместник-директор. Занимава се с различни общностни проекти, като през април 2023 съосновава социалния стартъп Community Fabric, насочен към общностно развитие чрез образование. 

Сертификати: Сертифициран ментор ILM Level 3. 

Минчо Минчев

Образование

Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с профил хуманитарни науки: – магистър културна антропология
– бакалавър българска филология с педагогическа правоспособност; сугестопедагог; – бакалавър чешка филология;

Професионална квалификация

Опитен организационен лидер с широк дългогодишен опит и успехи в различни сфери – образование, бизнес организации, неправителствен сектор;

Красимир Йорданов

Образование

Магистър по география, дългогодишен опит като преподавател и като директор на гимназия.

Мирослава Радилова

Образование

Магистърска степен „Математика и информатика“ към СУ „Св. Климент Охридски“ с педагогическа правоспособност. Тя е и магистър по „Управление и развитие на човешките ресурси“, НБУ.

Професионална квалификация

Надежден бизнес партньор като консултант, доставчик и координатор на проекти, свързани с обучение и развитие на хора. От 2018 г. взаимодейства активно със семейства и младежи с цел предоставяне на подходящи образователни възможности и решения.

Сертификати: ITIL® Foundation сертификация Сертификат за Microsoft Office Specialist, Master level. 

Силвия Янева-Стоянова

Образование

Силвия е завършила бакалавърска и магистърска степен, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Тя е магистър по „Трудова и организационна психология“. Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионална квалификация

С дългогодишен опит в сферата на висшето образование, в направления администрация и управление, човешки ресурси. Реализирала е стотици бизнес партньорства, изграждала е множество мрежи за комуникации, координирала проекти, реализирала мащабни събития.

Сертификати: Сертификат за Coach ниво 1 към ICF

Йолислав Иванов

Образование

Бакалавър Предучилищна педагогика с английски език;

Магистър Начално училищна педагогика

Професионална квалификация

Дългогодишен опит в сферата на образованието, управление на екипи и ръководенето на проекти. Опит в разработването и прилагането на успешни практики в учебния процес.

Сертификати: “Ефективно училищно лидерство за успеха на всяко дете”; „Ефективна комуникация – обща визия. Постигане на положителна промяна в нашето училище“; „Справяне с ксенофобските предразсъдъци и преодоляване на нетолерантността в училище“.

Ренета Богданова

Образование

Завършила бакалавърската си степен „Биология и химия“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е и магистър „Управление на човешките ресурси“ като дипломната ѝ работа изследва процесите на подбор , подкрепа и развитие на педагогическите специалисти.

Професионална квалификация

Ренета е съосновател на Фондация „Сай Хай“. Тя е възпитаник на програма „Заедно в час, като във връзка с обучението ѝ придобива професионална квалификация „Преподавай като лидер“ към СУ „Св. Климент Охридски“

Сертификати: Тя е сертифициран коуч към „Ментор Коучес“. Има сертификат „Как да подкрепим децата с обучителни трудности в училище“ към ЦПО. Получава грамота за научно ръководство на ученици към РУО София – град, във връзка с научните клубове „Сай Хай“.

Павел Миланов

Образование

Връзки с обществеността – СУ „Св. Климент Охридски“ Бакалавър

Дигитален маркетинг и уебдизайн – ВСУ „Черноризец Храбър“ Магистър

Професионална квалификация

UX/UI design – California Institute of the Arts

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Бизнес и Графичен дизайн. Ръководител на творчески клуб по актьорско майсторство и на творчески клуб по музика.

Жени Колева

Образование

Испанска филология с преводачески и
учителски профил в СУ „Св. Климент
Охридски“.
Обучение в Universitat de Valencia, Валенсия, Испания.
МП Семиотика, език и реклама в СУ
„Св. Климент Охридски“.
Докторантура – „Синтаксис и прагматика“
в СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионална квалификация

National Spring Training of ESN
Bulgaria
Деветнадесетата научна конференция на нехабилитирните преподаватели и докторанти от ФКНФ

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип „Езици“.

Катарина Арсов

Образование

Бакалавър по биология, Софийски университет.

Магистър биотехнологии, Химикотехнологичен и металургичен университет, Факултет по химично и системно инжинерство.

Професионално квалификационна степен „учител по биология и здравно образование“, Училище за професионално и продължаващо обучение, Нов български университет.

Професионална квалификация

Сертификат “ Климентови дни“ ( Тема: Association between CD4+ and CD8+ cells in the endometrium of RIF patients scientific 2020), МБАЛ “ Надежда“

Препоръка от БАН “ Институт по имунология и биология на размножаването, Акад. Кирил Братанов“

Мариян Йорданов

Образование

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ геофизика и сеизмология

Професионална квалификация

Software University (SoftUni) – Computer Software Engineering

Росица Йорданова

Управляващ съдружник в счетоводна кантора „Про – фит бизнес консулт“, Главен счетоводител и Ръководител Финансов отдел с повече от 15-години професионален опит в сферата на счетоводството и одита.

Образование

Магистър по „Счетоводство и контрол” от Икономически Университет гр. Варна. Придобива членство към Асоциацията на сертифицираните счетоводителите във Великобритания (АССА) и има диплома по бизнес от същата институция.
 

Професионална квалификация

Росица Йорданова е преподавала в Икономически Университет гр. Варна, Висше училище по туризъм, работила е в сферата на одита, след което става Главен счетоводител и продължава своята кариера на тази позиция вече повече от 10 години. В своята професионална кариера Росица Йорданова е водила лекции по МВА програми по счетоводни дисциплини и финансов мениджмънт на български и английски език.

Участвала е в семинари, като лектор, в конференции по счетоводство. Компетенциите ѝ са в областите на бюджетното счетоводство, финансовото счетоводство, анализа на финансови отчети, данъчните казуси и др. Росица Йорданова е участвала в разработването на проекти по различни оперативни програми финансирани от Фондовете на Европейския съюз..

Иво Маринков

Образование

Национална Спортна Академия “Васил Левски” Бакалавър Спорт Магистър Спортна психология Магистър Физическо възпитание и спорт Следдипломна квалификация Учител по физическо възпитание

Професионална квалификация

CAMPIONIA 1st seminar of spanish training Methodology working with kids
UEFA /Български Футболен Съюз/ “B” лиценз за футболен треньор
BOIVIN coaching
BOIVIN football methodology course
KIMET sport certified methodology Director

Светлана Виктомирова

Образование

Автоматика и електроника, Счетоводство, Педагогика

Професионална квалификация

C#, .NET CORE, SQL, QA

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип „Приложно програмиране“.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.