Нашият екип​

Приветствие от Изпълнителния директор

СофтУни БУДИТЕЛ е училище на бъдещето. Ние изграждаме не просто добри специалисти в най-бързо-развиващия се икономически сектор в съвременния свят. Ние подкрепяме разгръщането на пълния потенциал на учениците чрез развитие на техните академични, професионални, аналитични и социално-емоционални умения и индивидуални таланти. Спомагаме утвърждаването им като независими личности – способни да формулират личната си визия за успех и да се подобряват постоянно, за да бъдат възможно най-добрата версия на самите себе си.

Да изграждаме инициативни, осъзнати, успешни, щастливи и хармонични личности е в основата на цялостната ни концепция.

Евгения Пеева-Кирова,
Изпълнителен директор

Видео приветствие

Пускане на видеото

Основатели

Светлин Наков

Основател на СофтУни БУДИТЕЛ

Христо Тенчев

Основател на СофтУни БУДИТЕЛ

Иван Ненков

Основател на СофтУни БУДИТЕЛ

Мениджмънт

Евгения Пеева-Кирова

Изпълнителен директор

Олга Нинова-Траянова

Директор "Образование"

Кристина Николова

Р-л "Професионално развитие на учителите"

Пламен Маргаритов

Р-л “Образователен продукт”

Минчо Минчев

Директор "Операции"

Красимир Йорданов

Зам.-дир. "Уч. дейност, общообразователни предмети"

Тоня Томова

Директор “Регулации”

Мирослава Радилова

Мениджър "Прием"

Силвия Янева-Стоянова

Директор "Развитие"

Ренета Богданова

Специалист методическа подкрепа, иновации,СТЕАМ

Йордан Тотев

Директор "Маркетинг"

Учителски колектив

Евгения Пеева-Кирова

Образование

Магистър по „Образователен мениджмънт“, ПУ „Паисий Хилендарски“;

Бакалавър по „Обществени науки“, Харвард, САЩ

Професионална квалификация

Опитен социален предприемач и организационен лидер. От 2017 г. досега, създала и ръководила успешно развитието на 3 устойчиви организации: Фондация „Заедно в час“, Фондация „Стъпка за България“ и компанията Крисп Лабс.

Сертификати: NeuroHorizons®, Experiential Movement®, сертифициран практик . 

Олга Нинова-Траянова

Образование

Магистър „Социална комуникация“ и „Реклама и връзки с обществеността“, Университета крал Хуан Карлос в Мадрид. Притежава педагогическа правоспособност от Софийски Университет.

Професионална квалификация

Възпитаник на първия випуск на Заедно в час. Ментор е на училища по програма „Училища за пример“. От 2015 ръководи образователния отдел на Институт за прогресивно образование, от 2019 е ИД. Участва в стартирането на Прогресивно училище 1.

Сертификати: IB диплома за координатор на екипи по модела в primary years PYP Сертификат за Coach ниво 1 към ICF Квалификация по методиката Research in yoga in education

Пламен Маргаритов

Образование

Магистърска степен „Политически науки“ към Университета Кобе, Япония. Магистърска степен „Разрешаване на конфликти“ към Университета Есекс, Великобритания. Бакалъвска степен „Международни отношения“ към Университета Есекс, Великобритания.

Професионална квалификация

5 години учителски стаж (3 по програма Заедно в час), 1 година като заместник-директор. Занимава се с различни общностни проекти, като през април 2023 съосновава социалния стартъп Community Fabric, насочен към общностно развитие чрез образование. 

Сертификати: Сертифициран ментор ILM Level 3. 

Минчо Минчев

Образование

Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с профил хуманитарни науки: – магистър културна антропология
– бакалавър българска филология с педагогическа правоспособност; сугестопедагог; – бакалавър чешка филология;

Професионална квалификация

Опитен организационен лидер с широк дългогодишен опит и успехи в различни сфери – образование, бизнес организации, неправителствен сектор;

Красимир Йорданов

Образование

Магистър по география, дългогодишен опит като преподавател и като директор на гимназия.

Мирослава Радилова

Образование

Магистърска степен „Математика и информатика“ към СУ „Св. Климент Охридски“ с педагогическа правоспособност. Тя е и магистър по „Управление и развитие на човешките ресурси“, НБУ.

Професионална квалификация

Надежден бизнес партньор като консултант, доставчик и координатор на проекти, свързани с обучение и развитие на хора. От 2018 г. взаимодейства активно със семейства и младежи с цел предоставяне на подходящи образователни възможности и решения.

Сертификати: ITIL® Foundation сертификация Сертификат за Microsoft Office Specialist, Master level. 

Силвия Янева-Стоянова

Образование

Силвия е завършила бакалавърска и магистърска степен, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Тя е магистър по „Трудова и организационна психология“. Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионална квалификация

С дългогодишен опит в сферата на висшето образование, в направления администрация и управление, човешки ресурси. Реализирала е стотици бизнес партньорства, изграждала е множество мрежи за комуникации, координирала проекти, реализирала мащабни събития.

Сертификати: Сертификат за Coach ниво 1 към ICF

Ренета Богданова

Образование

Завършила бакалавърската си степен „Биология и химия“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е и магистър „Управление на човешките ресурси“ като дипломната ѝ работа изследва процесите на подбор , подкрепа и развитие на педагогическите специалисти.

Професионална квалификация

Ренета е съосновател на Фондация „Сай Хай“. Тя е възпитаник на програма „Заедно в час, като във връзка с обучението ѝ придобива професионална квалификация „Преподавай като лидер“ към СУ „Св. Климент Охридски“

Сертификати: Тя е сертифициран коуч към „Ментор Коучес“. Има сертификат „Как да подкрепим децата с обучителни трудности в училище“ към ЦПО. Получава грамота за научно ръководство на ученици към РУО София – град, във връзка с научните клубове „Сай Хай“.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.