Кои сме ние?

Успехът утре започва от днес!

Дигиталната революция променя с бързи темпове начина ни на живот и облика на цели индустрии и професии от миналото. Светът се дигитализира и новите съвременни технологии навлизат все повече в нашето ежедневие. Дигиталните умения се превръщат в основния двигател на човешката еволюция. 

Бъдещето принадлежи на новите технологии и на тези, които ги владеят!

1.

Нашата мисия

Нашата мисия е да изградим организация, която предоставя практическо, качествено и достъпно образование в сферата на дигитални и информационни технологии, създавайки истински професионалисти и бъдещи лидери.

2.

Нашата визия

Нашата визия е да бъдем основен двигател на глобалната дигитална революция и да допринесем за изграждането на нова дигитална ера.

3.

Нашите ценности

Ние вярваме, че всеки има потенциал за успех и осигуряваме на учениците си условията, за да се развиват като комплексни личности, готови да посрещнат предизвикателствата на съвременния свят. 

 
Качество – поставяме качеството и високите постижения като първи приоритет. Непрекъснато подобряваме образователната услуга с цел да е винаги актуална и приложима спрямо нуждите на бизнеса и съвременния свят и да постигат визията ни за успешния ученик на гимназията.

Ученикът в центъра – всеки член на организацията действа с оглед постигане крайната визия за учениците и тяхното холистично развитие спрямо актуалните им индивидуални потребности, възможности и цели.

Постоянно учене –  учим с любопитство и изследователска нагласа от всеки опит – успешен или не. Стимулираме целенасочено екип и ученици да се развиват постоянно, да излизат от зоната си на комфорт за оптимално развитие на потенциала си.

Партньорство – стимулираме директна, открита и активна комуникация, взаимна подкрепа и сътрудничество между екипа на гимназията, учениците, родителите и останалите ни партньори.

Инициативност – всеки член на организацията е проактивен и поема отговорност за намиране и реализация на решения, които спомагат оптималното постигане на целите ни. 

Осъзнатост – в работата си сме съзнателни за личните си и организационните нужди и поемаме отговорност за собствените си емоции, здраве и благополучие, за да способстваме устойчиво развитие на екипа, учениците и общностите, за които допринасяме.

Методики на обучение

Обучението ни комбинира най-добрите традиционни практики с иновативни концепции за холистичен подход и комплексно развитие.

Разширено изучаване на английски език

Проектобазирано обучение

Развиване на меки умения

Холистичен подход​

Засилено прилагане на холистични практики, насочени към цялостното развитие на учениците, развитието на меки умения/социално-комуникативни умения.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.