Кои сме ние?

Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“

Успехът утре започва от днес!

Дигиталната революция променя с бързи темпове начина ни на живот и облика на цели индустрии и професии. В контекста на широкото навлизане на технологиите от ново поколение в ежедневието ни дигиталните умения се превръщат в основен двигател на човешката еволюция.

Бъдещето принадлежи на новите технологии и на тези, които ги владеят!

1.

Нашата мисия

Да предлагаме практически ориентирано образование в областта на дигиталните и информационните технологии и да помагаме на учениците да придобиват актуални знания, да развиват практически и меки умения и да се придържат към общочовешки ценности с цел да се превърнат в способни, уверени и отговорни професионалисти и лидери в съвременното общество.

2.

Нашата визия

Да бъдем водещо учебно заведение в условията на дигитална трансформация, в което всеки ученик получава необходимата подкрепа, за да развива своя интелектуален и творчески потенциал и да формира устойчиви ценности, така че да е в състояние да постига своите цели и мечти и да допринася за обществения и икономическия живот на локално, национално и международно ниво.

3.

Нашите ценности

Ние вярваме, че всеки човек има потенциал за личностно и професионално израстване, и осигуряваме условия, в които учениците могат да подхранват своите заложби, да учат с желание, да се подкрепят взаимно и да се подготвят за предизвикателствата, с които неизменно ще се сблъскат в бъдеще.

ВИЗИЯ ЗА УЧЕНИКА

Ученикът на СофтУни е двигател в развитието на глобалната дигитална ера. Предприемчив, осъзнат и подготвен да реализира изборите за своя личен и професионален живот по хармоничен и съзидателен начин. Устремен към постоянно учене и себеразвитие. Допринася съобразно за обществения и икономическия живот на национално и глобално ниво.

Нашите ценности

Качество

За нас качеството е приоритет, с който не сме склонни да правим компромиси. Постоянно подобряваме образователната услуга с цел тя да бъде максимално актуална и приложима спрямо потребностите на учениците и спрямо нуждите на бизнеса.

Осъзнатост

Съзнаваме личните и организационните си нужди и поемаме отговорност за собствените си емоции, здраве и благосъстояние, за да сме в позицията да подпомагаме устойчивото развитие на екипа, учениците и общностите, от които сме част.

Постоянно развитие

Учим по собствено желание и с изследователска нагласа, експериментираме, празнуваме успехите, вадим си поуки от неуспехите и насърчаваме учениците и учителите да излизат от зоната си на комфорт, за да трупат опит и да развиват своите заложби и увереност.

Инициативност

Всеки член на екипа е проактивен и поема отговорност за намирането и прилагането на решения, спомагащи за оптималното постигане на поставените цели.

Партньорство

Приветстваме и насърчаваме директната и открита комуникация, взаимната подкрепа и сътрудничеството между екипа на гимназията, учениците, родителите и партньорите ни.

Методики на обучение

Обучението ни комбинира най-добрите традиционни практики с иновативни концепции за холистичен подход и комплексно развитие.

Разширено изучаване на английски език

Проектобазирано обучение

Развиване на меки умения

ЗАЩО БУДИТЕЛ?

БУДИТЕЛ е акроним, който отразява нашата мисия, визия и ценности и ключовите аспекти на нашия образователен подход като Българско Училище за Дигитални Иноватори и ТЕхнологични Лидери.

Българско

Подчертава нашата привързаност към българската култура и ценности, която върви ръка за ръка с нашата отвореност към останалата част от света.

Училище

Отразява нашата мисия – да предоставяме образование, което да подготвя учениците за бъдещето, като им помага да развият необходимите знания, умения, нагласи и навици.

Дигитални иноватори

Изразява заложения в нашето организационно ДНК фокус върху иновациите в сферата на дигиталните технологии, програмирането и дизайна и ангажимента ни да насърчаваме учениците да мислят творчески и да разработват нестандартни, но ефективни решения.

Технологични лидери

Насочва към нашата цел да възпитаваме отговорни лидери, които да оформят бъдещето на технологиите и иновациите, като се придържат към общочовешки ценности и правят света по-добро място за всички.

Холистичен подход​

Засилено прилагане на холистични практики, насочени към цялостното развитие на учениците, развитието на меки умения/социално-комуникативни умения.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.