Програмиране

Фокус на специалността

В програмата се обръща значително внимание на развиване на алгоритмичното мислене и уменията за решаване на практически задачи, редом с математическия фундамент на компютърните науки и усвояване на съвременните парадигми в програмирането (процедурно, обектно-ориентирано, функционално). Благодарение на огромния дял на практически занимания, упражнения и проекти, учениците овладяват на практика най-търсените съвременни езици за програмиране, софтуерни технологии и инженерни подходи.

Фокус 1: Теоретично обучение
20%
Фокус 2: Практически задачи и проекти
60%
Фокус 3: Меки умения
20%

Иновативна образователна концепция в три етапа

ПодготвителенВ 8. клас учениците се запознават и с трите специалности, което им дава възможност да направят финален информиран избор за специалността си в 9-12 клас.

Основен: В 9. и 10. клас учениците, избрали специалност Програмиране, изучават базовите концепции на софтуерната разработка.

Специализации: В 11. и 12. клас учениците задълбочават своите знания и умения в софтуерната разработка и избират специализации, в които да изградят допълнителни умения. 

VIII клас

Учениците имат възможност да изучават основите и на трите специалности - Програмиране, Дизайн и Дигитален бизнес. Това е година за ориентация и въвеждане в професионалните предмети, с която целим гимназистите и родителите да вземат информирано решение за бъдещия си образователен път.

IX и X клас

При избор на специалност Програмиране, учениците в 9. и 10. клас изучават базовите концепции от софтуерното инженерство - приложно програмиране, софтуерна разработка и софтуерни технологии (бази данни, уеб разработка, back-end, front-end).

XI и XII клас

Всички ученици избират определен брой специализации, в които се фокусират през последните две гимназиални години. При избора на специализации те ще бъдат напътствани и кариерно ориентирани от опитни специалисти.

Богат избор от актуални специализации

Благодарение на партньорството си със СофтУни, гимназия „СофтУни БУДИТЕЛ“ предлага най-богатия набор от специализации в иновационно-технологичната сфера в гимназиален етап в България. Специализациите се предлагат директно от СофтУни, цената за преминаване през определен брой от тях е включена в таксата за обучение в гимназията. Темите на специализациите се актуализират редовно, за да отговорят на търсенето на пазара на труда и развитието на технологичния свят. Някои от най-актуалните теми, които предлагаме, включват:

 • Киберсигурност
 • Изкуствен интелект (AI)
 • Софтуерно инженерство и DevOps
 • Компютърни мрежи и системна администрация
 • Осигуряване на качеството в софтуера (QA)
 • Потребителски интерфейси (front-end)
 • Блокчейн разработка
 • Софтуерна разработка със С#
 • Софтуерна разработка с Java
 • Софтуерна разработка с JavaScript
 • Управление на софтуерни проекти
 • Разработка на игри

Учениците записват и изучават определен минимален брой курсове за специализация към Software University / SoftUni Creative / SoftUni Digital с цел задълбочаване на уменията и набиране на практически опит в допълнителни сфери на софтуерното инженерство. Цената на изискуемия брой курсове за успешно завършване на гимназията е включена в таксата за обучение. На успешно завършилите курсовете по специализации се издават сертификати от СофтУни, редом с официалната диплома за завършено средно образование от МОН.

Станете част от “СофтУни БУДИТЕЛ”

Най-доброто образование в специалност
Програмиране!

Защо професия "Програмист"?

ИТ секторът е един от най-бързо развиващите се и най-перспективни отрасли, както в България, така и в световен мащаб. Професионалистите в сферата на програмирането са високо ценени и имат огромни възможности за развитие в различни области и направления: разработка и поддръжка на софтуерни приложения и системи, ИТ консултантска дейност, разработка на уеб приложения, разработка на мобилни приложения, изграждане на облачни приложения, разработка на вградени приложения и Internet of Things, разработка на игри, приложения с изкуствен интелект (AI) и анализ и обработка на данни (data science), автоматизация на ИТ инфраструктура и процеси, DevOps и др.

Възможности за развитие

IT секторът предлага постоянни възможности за развитие за всеки програмист, надграждане на знания и опит в различни бизнес сфери, нови езици за програмиране и технологични платформи.

Свобода и гъвкавост

Професията на програмиста предлага възможност за работа от всяка точка на света и шанс за специалистите да бъдат част от международни екипи, да работят по мащабни проекти и да развиват своя потенциал.

Разнообразни направления

Секторът на информационните технологии и дигитализацията предлагат разнообразни посоки за развитие и широк спектър от възможности за хора с различни интереси и насоченост.

Голямо търсене

Специалистите от IT средите са сред най-търсените и високоплатени експерти в бизнес организациите, а секторът е един от най-перспективните и бързо развиващите се.

Креативност

Креативният процес е неизменна част от програмирането, а това развива и други умения като: абстрактно мислене, умение за справяне с проблеми, комуникация и работа в екип.

Удовлетвореност

Професията на програмиста дава възможност за работа в полза на обществото и с принос за развитието на технологиите и умението ни да боравим с тях.

Предимства на програмата по програмиране

Girl-with-laptop-SoftUni-Svetlina

Обучението по специалност „Програмиране“ следва държавния общообразователен стандарт (ДОС) и утвърдения от МОН учебен план за специалност 4810301 „Приложно програмиране“ (III степен на професионална квалификация, направление 481 – „Компютърни науки“, професия 481030 – „Приложен програмист“), в съчетание с по-ранно навлизане в програмирането и софтуерните технологии (още от 8. клас) с много практически проекти.

Специалността има за цел да подготви учениците за практическа работа по професията “програмист”. По време на обученията се усвоява в много голяма дълбочина практическото програмиране и разработка на софтуер със съвременни езици, софтуерни платформи, технологии и технологични рамки.

Подробна програма на специалността

Разгледайте детайлен учебен план по програмиране.

Защо да уча програмиране в "СофтУни БУДИТЕЛ"?

В специалност Програмиране на ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ изучавате най-използваните програмни езици и платформи за разработка от софтуерната индустрия: C#JavaScriptJava и други.

В 5-годишната образователна програма по професия „Програмиране“ ще получите знания за основните парадигми на процедурнотофункционалното и обектно-ориентираното програмиране. Ще изучавате задълбочено структури от данни и алгоритми, релационни бази от данни и SQL, нерелационни бази данни, ORM технологии за достъп до данни, уеб технологии и уеб услуги, програмиране на вградени системи и микроконтролери, управление на хардуер, Internet of Things (IoT), операционни системи, Linux, контейнери и облачни платформи.

Учениците изучават в детайли и получават практически умения за изграждане на потребителски интерфейси (front-end), разработка на сървърен софтуер (back-end) и изграждане на цялостни приложения и системи (full stack development). В допълнение програмата включва разглеждане на блокчейн технологии, елементи от изкуствен интелект, обработка на данни и машинно обучение, както и разработка на мобилни приложения.

Още преди завършване на специалността учениците добиват пълния набор от практически умения и подготовка за стартиране на работа като младши програмист (junior developer) в софтуерна фирма. Училището осигурява стажове в софтуерни и ИТ фирми за всички ученици с добра мотивация и висок успех от обучението си, които имат желание да натрупат реален работен опит в софтуерната индустрия.

В нашата гимназия за програмисти, ИТ специалисти и дигитални лидери даваме реална практическа възможност да станеш програмист, да работиш и да имаш собствени доходи още като ученик. Инвестирайте в бъдещето си, изберете професия “програмист“ и се реализирайте в технологичната индустрия!

Мнения от родители

Светлана Георгиева

"Марти чака с нетърпение първи септември, за да започне училище! Батко му от 13 - годишен замина в частен колеж в Англия и аз много добре видях огромната разлика в качеството на образование и подхода към учениците!"

Надя Илиева

"Поздравления! Не мога да не споделя възхищението си от начина на организиране, провеждане и въвличане на тийнейджърите, в изцяло дистанционното обучение на децата. За пореден път се убеждавам, че сме избрали ПРАВИЛНОТО училище за моя син. Благодаря ви!"

Ваня Коларова

"Поздравления за всички ученици, които влагат душа и сърце в своето образование, за да имат успешно бъдеще и мечтана кариера! Поклон пред труда на преподавателите, които се стараят всеки ден, за да предадат своите знания на младото поколение!"

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.