Често задавани въпроси

Прием и комуникация

Приемният изпит включва тест от логически и езикови задачи, писмена задача и устно събеседване. Писмената задача представлява отговор на въпрос, свързан с обществена или значима за кандидата тема.  Повече информация и примерен вариант може да намерите ТУК.

Приемът всяка година започва през месец октомври и приключва при запълване на определените квоти за специалностите в Гимназията.  

Минимално изискуемото ниво на владеене на английски езике А2/В1. Всеки новоприет ученик в гимназията следва да се яви на вътрешен изпит по английски език, на който определяме нивото му. Ако не покрива минимума, през лятото е необходимо да последва допълнителна работа.

Всеки новоприет ученик в гимназията следва да се яви на вътрешен изпит по английски език, на който определяме нивото му. Изпитът включва граматически тест, въпроси за четене с разбиране, съчинение и устен изпит. Изпитът се провежда през май/ юни преди НВО за 7. клас.

С най-голяма тежест е приемният изпит за гимназията, като успешното му взимане, осигурява приема на ученика. Успешното представяне на НВО след 7. клас е от голямо значение за всеки ученик и родител и още повече – добрият резултат, отразяващ вложените усилия и постоянството на кандидата.

Преместване на ученик от 8/9. клас в ЧПГДН “СофтУни БИДИТЕЛ” е възможно, при условие че бъдещият ученик вземе успешно приемния си изпит и положи приравнителни изпити по избраната от него специалност, като за тях  е необходима предварителна подготовка чрез курсове и допълнителни уроци.

Договорът за обучение за всяка следваща учебна година на ученик в ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” се преподписва през месец януари.

Учебен процес

Учебната година започва на 15. септември за всички ученици и приключва спрямо определените от МОН дати за всеки клас. По преценка на ръководството на гимназията, в началото на месец септември се организират 1-2 седмици за ориентация на гимназистите, като семействата биват уведомени предварително за продължителността и включените дейности.

Учебните часове започват в 8:30 ч. всеки ден. При стандартни седем учебни часа по програма, учебният ден приключва в 14:30 ч. с предвидена половин час обедна почивка за хранене.

До края на 8. клас учениците имат възможност да потвърдят своя първоначален избор на специалност или направят промяна с друга, изучавана в училището.
От 9. клас, в зависимост от това, дали има място в конкретната специалност и каква е мотивацията на ученика, специалността може да бъде сменена, при получаване на одобрение от Директор и при условие че ученикът вземе успешно приравнителните си изпити, за които е необходима предварителна подготовка.

Не бързайте с предварителна покупка на учебници, помагала и материали по отделните предмети. В началото на учебната година учителите съобщават формата и вида на материалите /дигитални или хартиени/, които ще бъдат необходими на учениците, и съответните издателствата на тези учебници, които ще трябва да бъдат закупени.

След приема на ученика в гимназията, на родителите се изпращат параметри за конфигурацията на компютърното устройство, което ще се използва в часовете по специалните им предмети. В началото на учебния процес учителите уведомяват учениците кои програми ще бъдат необходими за работата им.

Комуникацията ежедневно преминава през електронния дневник на Школо, включително през имейла на гимназията, като в началото на учебната година ще получите комуникационна карта, която следва да използвате в определени ситуации при запитване към екип “Връзки с родители”.

Домашните работи винаги са съобразени с натовареността на всеки един клас, в зависимост от това дали учениците посещават практики, имат големи проекти за изпълнение или са включени в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

Учениците в ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” от X, XI и XII клас имат стажантски програми, благодарение на което се срещат отблизо с бизнеса и сферата на дейност, към която са се насочили. Някои от фирмите, с които си сътрудничим в стажовете на учениците, можете да видите в секция Партньори.

След успешно явяване на ДЗИ учениците получават Диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация по професия.

Извънкласни дейности

Извънкласните дейности на учениците са организирани в следобедните часове под формата на разнообразни лабове, клубове по дебати, фотография, творческо писане и др. Можете да разгледате актуалните лабове в секция „Извънкласни дейности“ 

Винаги, когато имаме възможност спрямо метеорологичните и здравните условия, организираме едни по-различни учебни дни сред природата. Организирането на планински походи и вземането на участия в различни спортни състезания са приоритет за нас. Благодарение на тях насърчаваме изграждането  на здравословни навици и интересни преживявания на учениците.

 В ЧПГДН “СофтУни БУДИТЕЛ” спортът и движението на тийнейджърите са от голямо значение за развитието на двигателната им култура и интелектуалната им способност. Винаги, когато имаме възможност, и срещайки желанието на учениците и подкрепата на родителите, организираме различни „изнесени“ дейности не само през лятото и зимата, а целогодишно. 

Учебни бази

Първата база на Гимназията се намира в ж.к. Дружба 1, ул. 5006, №2, като на самото Искърско шосе пред училището са  автобусните и трамвайни спирки на 28-ми Пощенски клон. Трамваи 20 и 23. Автобуси 10, 14, 88 и 604. Метростанция Искърско шосе, разположена на 10 минути пешеходно разстояние. 

От учебната 2022/2023 училището разполага с втора база. Тя се намира в  ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов № 78. До базата има изключително удобен достъп с метро до метростанция „Академик Александър Теодоров-Балан“ – 3-4 минути пеша до сградата на СофтУни. В близост до сградата има и удобни спирки на градски транспорт:

  • Автобус 76 – Спирка  „Бл. 202 ж. к. Младост – 2“
  • Автобус 111 – Спирка  „Бл. 202 ж. к. Младост – 2“

Родителите могат да заявят желанието си ученикът да използва училищния транспорт, като учениците се превозват по предварително логистицирани маршрути. Таксата се заплаща ежемесечно и уведомяваме всяка година семействата за актуалната ѝ стойност.

В базите на гимназията разполагаме с ресторант или бюфет, които имат голяма посещаемост и предлагат студена и топла витрина. Менюто е разнообразно /печива, варива, сандвичи, салати/ и здравословно. Учениците може и да си носят домашно приготвена храна, както и да използват онлайн платформата “Здравословно училище” за поръчка на топъл кетъринг.

Други

Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“ е лицензирана от МОН частна професионална гимназия по закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Институцията е вписана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование под номер 19491 на основание Заповед № РД 14-71/24.11.2023 г. на Министъра на образованието и науката (МОН).

Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“ е юридическо лице, регистрирано по търговския закон на България като дружество с ограничена отговорност с ЕИК 204570472 и идентификатор по ДДС BG204570472.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.