Процес по кандидатстване

Откъде да започнете?

Процесът по прием на нов ученик стартира с попълване на онлайн формата за кандидатстване. След като я попълните и изпратите, в рамките на пет работни дни с Вас ще се свърже наш представител, който ще Ви разясни подробно процеса и следващите стъпки.

Стъпка 1

Попълване на форма за кандидатстване

01.
02.
Стъпка 2

Обаждане от страна на гимназията

Стъпка 3

Среща с родители и ученик за провеждане на приемен изпит

03.
Стъпка 4

Получаване на обратна
връзка

04.
Стъпка 5

Подписване на договор за обучение

05.

Прием на кандидатите

Класиране на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран от:

  • Резултат от приемен тест на Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“.
  • Резултатите от писмена задача, част от приемния изпит, където ще проверим езиковите умения, уменията за аргументиране и въображението на ученика.
  • Мотивацията на ученика за обучение в Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“.
  • Среща между представител на гимназията и родителите.

Резултатите от общото класиране се обявят до 10 работни дни след провеждане на изпита.

Примерен тест

Документи за записване

При записване се подписва договор за обучение с един от родителите, като се внася такса за обучение (в зависимост от избраната схема) и регистрационна такса. При приключване на учебната година, в предварително обявен период през м. юли, се представят:

  • Удостоверение за завършен 7. клас – оригинал;
  • Медицински картон/имунизационен паспорт;
  • Регистрационна карта за родителите – по образец;
  • Три снимки – паспортен формат, актуални.

Прием на ученици се извършва до запълване на свободните места.

*Ние ще съхраняваме информацията, съдържаща Ваши лични данни само за периода необходим да се изпълнят целите, описани в Политиката ни за защита на личните данни. Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. съхранение на договори и фактури според нормативно регламентираните срокове в данъчното, трудово и търговско законодателство).

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.