Стипендии

ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ предоставя възможност за получаване на пълна стипендия „Държавно финансиране“ на определен брой ученици, успешно приети в 8. клас. Стипендията се отпуска на кандидати с изявени дарби и високи академични резултати, демонстрирали постоянство и мотивация за развитие.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

За учебната 2024/2025 година, кандидатите за 8. клас имат възможност да кандидатстват за пълна стипендия „Държавно финансиране“, която покрива таксата за обучение.

Успешните кандидати е необходимо да отговарят на следните критерии:

  • Успешно положен приемен изпит в гимназията;
  • Изявени дарби в областта на дигиталните науки, математиката, естествените науки или изкуствата;
  • Много добро академично представяне в 5. – 7. клас.

При наличие на кандидати с равни резултати, следните допълнителни критерии се прилагат за определяне на финално решение:

  • Изяви и доказан талант в други сфери;
  • Доказана нужда от финансова подкрепа на семейството (включително многодетни семейства/деца с един родител).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Академична справка за годишни оценки по всички предмети, изучавани в 5. и 6. клас, включително и за първи срок на текущата учебна година.
  • Отпечатано портфолио, съдържащо доказателства за постижения на регионално, национално или международно ниво в съответната област. Може да включва снимки, описание на успехи, призови места от олимпиади и състезания, препоръки от учител и други.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване с представители на училището.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Ранно одобрение

До 15 април 2024 – Подаване на документи за ранно одобрение за стипендия на новоприети осмокласници. 

До 22 април 2024 – Провеждане на събеседване с представители на гимназията. Кандидатът представя свое портфолио с постижения и академични резултати.

До 30 април 2024 – Обявяване на резултати за всички кандидати, подали документи за ранно одобрение.

Крайни срокове

01 септември 2024 – Краен срок за подаване на документи за стипендия „Държавно финансиране“ за новоприети осмокласници.

06 септември 2024 – Краен срок за провеждане на събеседване с представители на гимназията. Кандидатът представя свое портфолио с постижения и академични резултати.

15 септември 2024 – Обявяване на броя осмокласници, одобрени за пълна стипендия.

Стипендиите се връчват след започване на учебната година.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.