Кариери

ИНВЕСТИРАМЕ В НАШИТЕ УЧИТЕЛИ

В ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ знаем, че качеството на образованието зависи пряко от компетентността и мотивацията на учителите. Затова инвестираме в професионалното развитие на нашите учители, като им осигуряваме възможности за участие в обучения, менторски програми и образователни проекти, съобразени с нуждите и интересите им. Насърчаваме ги също така да обменят знания и опит помежду си с цел подобряване на учебния процес, обогатяване на учебната програма и оказване на адекватна подкрепа на учениците.

Запознайте се с Даниела Маджова, преподавател по английски език
Запознайте се с Лечо Лечев, преподавател по програмиране
Запознайте се с Мариян Йорданов, преподавател по програмиране

ПРИДОБИВКИ

Всички педагогически и непедагогически членове на екипа на „СофтУни БУДИТЕЛ“ имат право на следните социални придобивки:

допълнително здравно осигуряване

ваучери за храна

безплатно обучение в гимназията за деца на служителите

карта за спорт

безплатни обучения в курсовете на SoftUni

ОТВОРЕНИ ПОЗИЦИИ

В „СофтУни БУДИТЕЛ“ предлагаме практически ориентирано обучение с фокус върху изграждането на способни, отговорни и уверени личности и професионалисти и градим мостове между образованието и бизнеса. 

Ценностите, от които се ръководим в работата си, включват стремеж към качество на всички нива, поставяне на ученика в центъра на образователния процес, осъзнатост, инициативност, сътрудничество и постоянно самоусъвършенстване. Приветстваме нови членове в екипа ни, които припознават тези ценности като свои.

Позицията е със следните основни дейности и отговорности:

 • Планиране, организиране и провеждане на образователно – възпитателния процес по учебния предмет;
 • Дейности по създаване на учебна среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивация за учене;
 • Формиране на ключови компетентности в изучаването на учебния предмет;
 • Планиране и извършване на дейности, свързана с прогреса и развитието на учениците и предоставяне на обратна връзка и оценяване;
 • Работа с индивидуален ментор-педагог за подобряване на педагогическите компетенции;
 • Отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището;
 • Участие в дейности, свързани с живота на гимназията – събития, състезания, екскурзии, посещения на културни мероприятия и други.

Изисквания за ролята:

 • Завършени курсове по програмиране в СофтУни и/или професионален опит в сферата;
 • Познания по програмиране в една или повече от следните направления – C#, JS; Обектно-ориентирано програмиране, ASP.Net, MVC, Web, Алгоритми и структури от данни, DevOps, Containers, Cloud.
 • Опит в преподаването се счита за предимство, но не е задължителен;
 • Умения за постоянно учене и развитие;
 • Мотивация за работа с ученици и оказването на индивидуална подкрепа според нуждите им;
 • Умение за общуване с различни възрастови групи: ученици, учители, родители;
 • Умение за работа в екип;
 • Качества за баланс на емоциите в ежедневието.

Защо да станете част от екипа на „СофтУни БУДИТЕЛ“?

 • Развивате учениците холистично в три направления – “Професия, Мислене, Аз и другите” и работите по иновативна, практично насочена и авторска учебна програма.
 • Влияете върху образованието на бъдещите лидери на дигитални иновации. Учениците са със силни интереси и насоченост към дигиталните професии.
 • Благополучието ви е от значение за нас – ще откриете сигурност и екипност на работното място. Имате свободата и подкрепата да откриете своя начин на преподаване.
 • Развивате се професионално според вашите силни страни и интереси: има възможности за различни лидерски и обучителни роли в екипа ни след първата си година в гимназията. Ръководството на гимназията поощрява и цели устойчивост на инициативите на нашите учители.

Какво Ви предлагаме?

 • Работа в сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Безплатно участие в курсовете на СофтУни;
 • Възможност за реализиране на свежите Ви идеи;
 • Технологичено оборудвана учебна база
 • Коректно отношение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт;
 • Безплатно обучение в гимназията за деца на служители, преминали успешно процеса по прием.

Ако отговаряте на изискванията и сте заинтересовани от нашето предложение, кандидатствайте за позицията още днес като ни изпратите автобиография.

Всички предоставени документи ще бъдат разгледани, спазвайки конфиденциалност и съобразено със закона за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Позицията е със следните основни дейности и отговорности:

 • Планиране, организиране и провеждане на образователно – възпитателния процес по учебния предмет;
 • Дейности по създаване на педагогическа среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивация за учене;
 • Формиране на ключови компетентности в изучаването на учебната дисциплина;
 • Планиране и извършване на дейности, свързана с прогреса и развитието на учениците и предоставяне на обратна връзка;
 • Отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището;
 • Участие в дейности, свързани с живота на Гимназията – събития, състезания, екскурзии, посещения на културни мероприятия и други.

Изисквания за ролята:

 • Висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” по специалност „Химия“ или следдипломна квалификация за „Учител по химия“;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Познания по проектно-базираното преподаване;
 • Познания по съвременните методи на преподаване и умение да ги адаптира към индивидуалните нужди на учениците;
 • Умения за постоянно учене и развитие;
 • Умение за общуване с различни възрастови групи: ученици, учители, родители;
 • Умение за работа в екип;
 • Качества за баланс на емоциите в ежедневието.

Защо да станете част от екипа на „СофтУни БУДИТЕЛ“?

 • Развивате учениците холистично в три направления – “Професия, Мислене, Аз и другите” и работите по иновативна, практично насочена и авторска учебна програма.
 • Влияете върху образованието на бъдещите лидери на дигитални иновации. Учениците са със силни интереси и насоченост към дигиталните професии.
 • Благополучието ви е от значение за нас – ще откриете сигурност и екипност на работното място. Имате свободата и подкрепата да откриете своя начин на преподаване.
 • Развивате се професионално според вашите силни страни и интереси: има възможности за различни лидерски и обучителни роли в екипа ни след първата си година в гимназията. Ръководството на гимназията поощрява и цели устойчивост на инициативите на нашите учители.

Какво Ви предлагаме?

 • Работа в сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Безплатно участие в курсовете на СофтУни;
 • Възможност за реализиране на свежите Ви идеи;
 • Технологичено оборудвана учебна база
 • Коректно отношение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт;
 • Безплатно обучение в гимназията за деца на служители, преминали успешно процеса по прием.

Ако отговаряте на изискванията и сте заинтересовани от нашето предложение, кандидатствайте за позицията още днес като ни изпратите автобиография.

Всички предоставени документи ще бъдат разгледани, спазвайки конфиденциалност и съобразено със закона за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Позицията включва следните отговорности:

 • Координира и се грижи за дейността по поддръжка на материално-техническата база.
 • Оптимизира разходите за поддръжка, съобразявайки се с условията на безопасност за хората и околната среда.
 • Изпълнява задълженията си съзнателно и проактивно с цел удължаване живота сградният фонд.
 • Организира и контролира работата на поддоставчици на услуги, свързани с абонаментна поддръжка, както и с извънредна необходимост.
 • Отговаря за всички дейности свързани с поддръжката и ремонта на сградата – техническа поддръжка, пожарна безопасност, енергиен мениджмънт, почистване, охрана и сигурност в интерес на нейните собственици и наематели.
 • При сигнал за проблем или авария – класифицира сигнала по спешност и осигурява реакция в зависимост от приоритета му.
 • Осъществяване на контрол върху дейността по почистването на сградите и организация на снабдяването със санитарно-хигиенни материали.
 • Контролира ежедневната работата на подизпълнителите на дружеството и на персонала.
 • Осъществява цялостната дейност по съхраняването и отпускането на материали, консумативи и оборудване по вид и количества и оформя съпровождащата документация.
 • Провежда инвентаризация на базите на училището.
 • Изготвя справки, анализи и отчети, свързани с дейността.
 • Изготвяте предложения за автоматизиране на процесите.

Изисквания към кандидатите:

 • Техническо образование е предимство;
 • Организираност и умение за приоритизиране на работата;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Висока отговорност и коректност;
 • Отлична комуникативност и организираност;
 • Гъвкавост, креативност и инициативност;
 • Умения за работа в екип;
 • Предишен опит на сходна позиция е предимство;
 • Шофьорска книжка.

Защо да станете част от екипа на „СофтУни БУДИТЕЛ“?

 • Развивате учениците холистично в три направления – “Професия, Мислене, Аз и другите” и работите по иновативна, практично насочена и авторска учебна програма.
 • Влияете върху образованието на бъдещите лидери на дигитални иновации. Учениците са със силни интереси и насоченост към дигиталните професии.
 • Благополучието ви е от значение за нас – ще откриете сигурност и екипност на работното място. Имате свободата и подкрепата да откриете своя начин на преподаване.
 • Развивате се професионално според вашите силни страни и интереси: има възможности за различни лидерски и обучителни роли в екипа ни след първата си година в гимназията. Ръководството на гимназията поощрява и цели устойчивост на инициативите на нашите учители.

Какво Ви предлагаме?

 • Работа в сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Безплатно участие в курсовете на СофтУни;
 • Възможност за реализиране на свежите Ви идеи;
 • Технологичено оборудвана учебна база
 • Коректно отношение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт;
 • Безплатно обучение в гимназията за деца на служители, преминали успешно процеса по прием.

Ако отговаряте на изискванията и сте заинтересовани от нашето предложение, кандидатствайте за позицията още днес като ни изпратите автобиография.

Всички предоставени документи ще бъдат разгледани, спазвайки конфиденциалност и съобразено със закона за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Позицията е със следните основни дейности и отговорности:

 • Планиране, организиране и провеждане на образователно – възпитателния процес по учебния предмет;
 • Дейности по създаване на учебна среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивация за учене;
 • Формиране на ключови компетентности в изучаването на учебния предмет;
 • Планиране и извършване на дейности, свързана с прогреса и развитието на учениците и предоставяне на обратна връзка и оценяване;
 • Работа с индивидуален ментор-педагог за подобряване на педагогическите компетенции;
 • Отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището;
 • Участие в дейности, свързани с живота на гимназията – събития, състезания, екскурзии, посещения на културни мероприятия и други.

Изисквания за ролята:

 • Мотивация за работа с ученици и оказването на индивидуална подкрепа според нуждите им;
 • Завършени курсове по програмиране и/или професионален опит в сферата;
 • Опит с програмиране за вградени системи (с Ардуино);
 • Опит в преподаването се счита за предимство, но не е задължителен;
 • Умения за постоянно учене и развитие;
 • Умение за общуване с различни възрастови групи: ученици, учители, родители;
 • Умение за работа в екип;
 • Качества за баланс на емоциите в ежедневието.

Защо да станете част от екипа на „СофтУни БУДИТЕЛ“?

 • Развивате учениците холистично в три направления – “Професия, Мислене, Аз и другите” и работите по иновативна, практично насочена и авторска учебна програма.
 • Влияете върху образованието на бъдещите лидери на дигитални иновации. Учениците са със силни интереси и насоченост към дигиталните професии.
 • Благополучието ви е от значение за нас – ще откриете сигурност и екипност на работното място. Имате свободата и подкрепата да откриете своя начин на преподаване.
 • Развивате се професионално според вашите силни страни и интереси: има възможности за различни лидерски и обучителни роли в екипа ни след първата си година в гимназията. Ръководството на гимназията поощрява и цели устойчивост на инициативите на нашите учители.

Какво Ви предлагаме?

 • Работа в сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Безплатно участие в курсовете на СофтУни;
 • Възможност за реализиране на свежите Ви идеи;
 • Технологичено оборудвана учебна база
 • Коректно отношение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт;
 • Безплатно обучение в гимназията за деца на служители, преминали успешно процеса по прием.

Ако отговаряте на изискванията и сте заинтересовани от нашето предложение, кандидатствайте за позицията още днес като ни изпратите автобиография.

Всички предоставени документи ще бъдат разгледани, спазвайки конфиденциалност и съобразено със закона за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Позицията е със следните основни дейности и отговорности:

 • Планиране, организиране и провеждане на образователно – възпитателния процес по учебния предмет;
 • Дейности по създаване на учебна среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивация за учене;
 • Формиране на ключови компетентности в изучаването на учебния предмет;
 • Планиране и извършване на дейности, свързана с прогреса и развитието на учениците и предоставяне на обратна връзка и оценяване;
 • Работа с индивидуален ментор-педагог за подобряване на педагогическите компетенции;
 • Отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището;
 • Участие в дейности, свързани с живота на гимназията – събития, състезания, екскурзии, посещения на културни мероприятия и други.

Изисквания за ролята:

 • Мотивация за работа с ученици и оказването на индивидуална подкрепа според нуждите им;
 • Завършени курсове по програмиране и/или професионален опит в сферата;
 • Опит с тестване на софтуер (QA) в реална работна среда;
 • Опит в преподаването се счита за предимство, но не е задължителен;
 • Умения за постоянно учене и развитие;
 • Умение за общуване с различни възрастови групи: ученици, учители, родители;
 • Умение за работа в екип;
 • Качества за баланс на емоциите в ежедневието.

Защо да станете част от екипа на „СофтУни БУДИТЕЛ“?

 • Развивате учениците холистично в три направления – “Професия, Мислене, Аз и другите” и работите по иновативна, практично насочена и авторска учебна програма.
 • Влияете върху образованието на бъдещите лидери на дигитални иновации. Учениците са със силни интереси и насоченост към дигиталните професии.
 • Благополучието ви е от значение за нас – ще откриете сигурност и екипност на работното място. Имате свободата и подкрепата да откриете своя начин на преподаване.
 • Развивате се професионално според вашите силни страни и интереси: има възможности за различни лидерски и обучителни роли в екипа ни след първата си година в гимназията. Ръководството на гимназията поощрява и цели устойчивост на инициативите на нашите учители.

Какво Ви предлагаме?

 • Работа в сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Безплатно участие в курсовете на СофтУни;
 • Възможност за реализиране на свежите Ви идеи;
 • Технологичено оборудвана учебна база
 • Коректно отношение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт;
 • Безплатно обучение в гимназията за деца на служители, преминали успешно процеса по прием.

Ако отговаряте на изискванията и сте заинтересовани от нашето предложение, кандидатствайте за позицията още днес като ни изпратите автобиография.

Всички предоставени документи ще бъдат разгледани, спазвайки конфиденциалност и съобразено със закона за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Позицията е със следните основни дейности и отговорности:

 •  Планиране, организиране и провеждане на образователно – възпитателния процес по учебния предмет;
 • Дейности по създаване на педагогическа среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивацията за учене;
 • Участва в разработването на училищни учебни планове и програми;
 • Формиране на ключови компетентности в изучаването на учебната дисциплина;
 • Планиране и извършване на дейности, свързана с прогреса и развитието на учениците и предоставяне на обратна връзка;
 • Отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището;
 • Участие в дейности, свързани с живота на Гимназията – събития, състезания, екскурзии, посещения на културни мероприятия и други.

Изисквания за ролята:

 • Знания и умения в областта на бизнеса и предприемачеството;
 • Професионален опит като предприемач е предимство;
 • Познания по проектно базираното преподаване;
 • Познания на съвременните методи на преподаване и умения за адаптиране към индивидуалните нужди на учениците;
 • Умения за общуване с различни възрастови групи: ученици, учители, родители;
 • Умения за балансиране на емоциите;
 • Умения за работа в екип;
 • Писмено и говоримо владеене на английски език е предимство.

Защо да станете част от екипа на „СофтУни БУДИТЕЛ“?

 • Развивате учениците холистично в три направления – “Професия, Мислене, Аз и другите” и работите по иновативна, практично насочена и авторска учебна програма.
 • Влияете върху образованието на бъдещите лидери на дигитални иновации. Учениците са със силни интереси и насоченост към дигиталните професии.
 • Благополучието ви е от значение за нас – ще откриете сигурност и екипност на работното място. Имате свободата и подкрепата да откриете своя начин на преподаване.
 • Развивате се професионално според вашите силни страни и интереси: има възможности за различни лидерски и обучителни роли в екипа ни след първата си година в гимназията. Ръководството на гимназията поощрява и цели устойчивост на инициативите на нашите учители.

Какво Ви предлагаме?

 • Работа в сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Безплатно участие в курсовете на СофтУни;
 • Възможност за реализиране на свежите Ви идеи;
 • Технологичено оборудвана учебна база
 • Коректно отношение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт;
 • Безплатно обучение в гимназията за деца на служители, преминали успешно процеса по прием.

Ако отговаряте на изискванията и сте заинтересовани от нашето предложение, кандидатствайте за позицията още днес като ни изпратите автобиография.

Всички предоставени документи ще бъдат разгледани, спазвайки конфиденциалност и съобразено със закона за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Позицията е със следните основни дейности и отговорности:

 • Планиране, организиране и провеждане на образователно – възпитателния процес по учебния предмет;
 • Дейности по създаване на учебна среда, фокусирана върху развитието на познавателните интереси на учениците и мотивация за учене;
 • Формиране на ключови компетентности в изучаването на учебния предмет;
 • Планиране и извършване на дейности, свързана с прогреса и развитието на учениците и предоставяне на обратна връзка и оценяване;
 • Работа с индивидуален ментор-педагог за подобряване на педагогическите компетенции;
 • Отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от училището;
 • Участие в дейности, свързани с живота на гимназията – събития, състезания, екскурзии, посещения на културни мероприятия и други.

Изисквания за ролята:

 • Мотивация за работа с ученици и оказването на индивидуална подкрепа според нуждите им;
 • Икономически и управленски опит в реална бизнес среда;
 • Завършено висше образование по икономическа, управленска или бизнес дисциплина;
 • Опит в преподаването се счита за предимство, но не е задължителен;
 • Умения за постоянно учене и развитие;
 • Умение за общуване с различни възрастови групи: ученици, учители, родители;
 • Умение за работа в екип;
 • Качества за баланс на емоциите в ежедневието.

Защо да станете част от екипа на „СофтУни БУДИТЕЛ“?

 • Развивате учениците холистично в три направления – “Професия, Мислене, Аз и другите” и работите по иновативна, практично насочена и авторска учебна програма.
 • Влияете върху образованието на бъдещите лидери на дигитални иновации. Учениците са със силни интереси и насоченост към дигиталните професии.
 • Благополучието ви е от значение за нас – ще откриете сигурност и екипност на работното място. Имате свободата и подкрепата да откриете своя начин на преподаване.
 • Развивате се професионално според вашите силни страни и интереси: има възможности за различни лидерски и обучителни роли в екипа ни след първата си година в гимназията. Ръководството на гимназията поощрява и цели устойчивост на инициативите на нашите учители.

Какво Ви предлагаме?

 • Работа в сплотен, приветлив и млад екип от професионалисти;
 • Безплатно участие в курсовете на СофтУни;
 • Възможност за реализиране на свежите Ви идеи;
 • Технологичено оборудвана учебна база
 • Коректно отношение;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт;
 • Безплатно обучение в гимназията за деца на служители, преминали успешно процеса по прием.

Ако отговаряте на изискванията и сте заинтересовани от нашето предложение, кандидатствайте за позицията още днес като ни изпратите автобиография.

Всички предоставени документи ще бъдат разгледани, спазвайки конфиденциалност и съобразено със закона за защита на личните данни. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Ако имате въпроси относно отворените позиции в гимназията или процеса на кандидатстване, пишете ни на [email protected]

УЧЕБНИ БАЗИ

База „Дружба“

Учебната ни база в кв. „Дружба 1“ представлява напълно контролирана среда на достъп с просторни и добре оборудвани зали за учебни занятия, работилници и други събития и уютна пространства за почивка и социализация. Красиво оформените двор и спортно игрище дават възможност за провеждане на учебни часове в по-неформална обстановка и спорт на открито.

База „Младост“

Учебната ни база в кв. „Младост 4“ предлага необходимите условия за провеждане на учебни занятия в различни формати в комфортна и гъвкава среда. Залите са с различен капацитет и оформление, което позволява на учителите да експериментират в работата си чрез прилагането на разнообразни педагогически подходи и практики. В допълнение на учебните зали базата разполага с модерни общи пространства, в които учениците и учителите могат да прекарват свободното си време и да общуват помежду си.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.