Иновации​

Менторска програма

Чрез менторската програма ученици подкрепят ученици. Тя е насочена към тези, който изпитват затруднения по даден предмет. Чрез постоянен мониторинг и персонално внимание към всеки ученик, ние идентифицираме необходимостта от допълнителна работа и предлагаме различни варианти за подобряване на представянето.

Team Beyond

Team Beyond събира най-талантливите и изявени ученици, за да насърчи интересите им, да стимулира развитието на талантите им и да подкрепи пътя им напред и нагоре. С помощта на ментори-специалисти и в малки групи, учениците допълнително се подготвят за състезания, развиват своите отличителни качества и надграждат талантите си.

Личен брандинг

С инициативата Личен Бранд даваме на възпитаниците ни инструмент, чрез който всеки от тях да демонстрира най-добрите си постижения. Личният брандинг представлява портфолиото на ученика, направено под формата на уеб страница. В Личния си брандинг всеки ученик, подпомаган от учителите си, качва разнообразни материали, чрез които да покаже придобити умения, реализирани проекти и задания, по които е работил, както и личностни качества, които е развил.

Индивидуално оценяване

Учим учениците ни, че не сравнението, а кооперирането води до успех. Оценяването в гимназията е на принципа “стани по-добра версия на себе си” и е базирано на индивидуални цели и оценяване спрямо личния прогрес. 

Фонд на училището

Фондът на гимназията цели да финансира изцяло или частично различни ученически проекти и стартиращи бизнес начинания, както и за реализирането на събития и благотворителни каузи, които учениците организират. Средставата във фонда се събират от различни източници под формата на дарения, средства, спечелени от състезания или проекти, инициирани от гимназията и реализирани от учениците, които се разпределят.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.