Учебен процес​

Модерни специалности

Учениците ни се обучават в три от най-модерните и търсени направления - Програмиране, Дизайн и Дигитален бизнес.

Холистична методика

Фокусираме се върху комплексното израстване на учениците и развитието на интелектуалния, социалния, физическия, артистичния, творческия и духовния им потенциал.

Разширено изучаване на английски език

Комбинираме класическото преподаване на български език с разширено изучаване на английски език включващо усвояване на основни понятия и термини

Проектно базирано преподаване

Практиката е най-успешният начин за усвояване на знания, затова обучителният ни процес е базиран на работата по проекти и приложението на знанията в реална среда.

Меки умения/ Уменията на 21-ви век

Правилната комуникация, умението за разпределяне на времето, лидерството, работата в екип са качества, които стават все по-важни и ключови за успеха, затова ги възпитаваме у учениците ни във всеки етап от тяхното обучение.

Индивидуален подход

Вярваме в потенциала на всеки от учениците ни и го подкрепяме в индивидуалното им развитие, като стимулираме поставянето на лични цели и прогрес с индивидуално темпо.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.