Евгения Пеева поема ръководството на СофтУни БУДИТЕЛ – Училище на бъдещето

Гимназията по дигитални науки на СофтУни вече е с обновен екип и ръководство, ново име и философия, за да бъде истинско училище на бъдещето.

СофтУни БУДИТЕЛе новото име на водещата професионална гимназия в сферата на дигиталните науки и технологичния бизнес, зад която стои СофтУни. Заедно с новото име, училището има и нова философия на управление и преподаване, обновен екип и още по-смели цели за успеха на своите ученици. Двигател на промените в училището е образователният експерт Евгения Пеева-Кирова, която от лятото на 2023 г. е изпълнителен директор на гимназията.

Целта на Евгения е да преобрази „СофтУни БУДИТЕЛ“ в истинско училище на бъдещето, където учениците се развиват цялостно, за да бъдат успешни професионалисти, осъзнати личности и градивни лидери в ерата на изкуствения интелект и новите технологии.

Евгения Пеева е основател, дългогодишен изпълнителен директор и почетен член на Съвета на директорите на Фондация „Заедно в час“, чиято основна цел е да осигури равен достъп до качествено образование на всяко дете в България. От май до септември 2021 г. заема длъжността заместник-министър на образованието и науката в служебното правителство на Стефан Янев. Професионалният й път включва също работа в глобална бизнес консултантска компания и мениджърски роли в компании за технологични решения в сферата на изкуствения интелект. Евгения е носител на редица награди като Млад мениджър на годината и Жена на годината, категория “Общество”, и е отличена в престижни класации като успешен лидер, мениджър и иноватор в българското образование и неправителствения сектор. „СофтУни БУДИТЕЛ“ е естествена стъпка в нейната дългосрочна мисия за утвърждаване на ефективни образователни модели за оптимално развитие на учениците и обществото в динамичната дигитална ера.

 „В СофтУни БУДИТЕЛ се стремим да бъдем повече от училище по модерни професионални специалности – ние сме инкубатор за бъдещите технологични лидери и иноватори. Нашата визия е да създадем среда, където всеки ученик може да разгърне своя потенциал и да поеме по пътя на непрекъснатото учене и самоусъвършенстване. Вярваме, че образованието трябва да подготвя учениците не само с академични, технологични и професионални знания, но и с уменията да бъдат инициатори на нови решения, критични мислители, емоционално-интелигентни осъзнати личности, градивни екипни членове и отговорни граждани. Заедно, като общност, можем да построим ‘Училището на бъдещето’ – място, където всяко дете е ценено, вдъхновено и подкрепено уверено и умело да преследва своите мечти в динамичния XXI век и занапред,“ споделя Евгения Пеева.

evgenia-peeva
svetlin-nakov

„Поели сме ангажимент да подготвяме нашите ученици за бъдещето с реален опит и практически умения. Затова сме подбрали преподаватели с опит от бизнеса, които пренасят в учебна среда технологии и практики от индустрията и умения от реалния живот. Включването на стажове и практики в нашата програма, както и редовни срещи с водещи експерти, е ключово за развитието на нашите ученици. Ние не само предаваме знания, но и предоставяме възможност на учениците да прилагат това, което са научили, в реалния свят. Ние учим постоянно и преподаваме за бъдещето, за професиите, които още не съществуват. Нашето училище е място, където образованието е динамичен и постоянно развиващ се процес, готов да отговори на изискванията на съвременния свят.“ коментира д-р Светлин Наков, съосновател на СофтУни и на СофтУни БУДИТЕЛ.

ПОКАНА КЪМ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ и ПАРТНьори

Още на 05.12.2023 г. гимназия СофтУни БУДИТЕЛ кани родители, ученици, учители и партньори да се включат в панелна дискусия, посветена на една от най-горещите теми в обществото и образованието ни днес – изкуственият интелект и професиите на бъдещето. Как да се подготвят учениците за успешно бъдеще без страх, че ИИ ще ги направи излишни на работното място? Как да използват учителите ИИ в обучението и образователното преживяване? Кои са уменията и знанията, нужни на младите хора, за да използват максимума от потенциала на ИИ и на своя човешки интелект? Тези и още въпроси, които вълнуват ученици и родители ще обсъждаме заедно с топ образователни, технологични и бизнес експерти. Ще потърсим заедно отговори и ще споделим конкретни идеи за това: как и какво да учим и преживяваме в училище днес, за да бъдем винаги актуални, успешни и удовлетворени в бъдеще. Дискусията ще се проведе на 5 декември 2023 г. от 19:00 часа в сградата на СофтУни в Младост 4. Събитието е отворено и за медии.

Частна професионална гимназия СофтУни БУДИТЕЛ е създадена през 2018 г. Основателите й са собствениците на СофтУни и на образователна група „Светлина“. През октомври 2023 г. СофтУни става едноличен собственик на гимназията, а „Светлина“ се оттегля от съдружието. Към днешна дата в гимназията се обучават над 470 ученици в три основни професионални направления: програмиране, дизайн и дигитален бизнес. В гимназията се изучава разширено английски език и допълнителни чужди езици. В училището работят над 70 учители, от които близо половината по професионалните предмети – практици с реален опит в индустрията. Учебните планове в гимназията се актуализират постоянно с ново съдържание и практически проекти в крак с реалните тенденции в съответните професии и при работодателите. Инвестицията в професионалното развитие и постоянното надграждане уменията на учителите е основен приоритет.

Учениците на гимназията се изявяват редовно в редица академични, професионални, спортни и артистични области. Първият випуск на гимназията завърши през май месец 2023 г. Голяма част от завършилите продължават висшето си образование в технологични специалности в университети в чужбина. Немалко възпитаници на гимназията започват веднага първата си работа на отговорни позиции в редица бизнеси. Гимназията е одобрена от МОН за включване в механизма на държавно финансиране за частните училища, което осигурява пълни стипендии за определен брой новоприети в 8-ми клас талантливи ученици. Така за разлика от повечето частни училища, тя предоставя достъп до иновативния си образователен продукт на талантливи деца от семейства с различен социално-икономически статус.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.