Значение и перспективност на професията „Киберсигурност“

Дигитализацията и непрекъснатият технологичен напредък правят онлайн пространството все по-привлекателно за киберпрестъпници и хакери, а всички нас – все по-уязвими. Темповете на развитие на средата, особено в последните няколко години, и фактът, че по време на пандемията всичко започна да се случва онлайн, доведоха до бум в киберпрестъпленията. Това логично създаде глад за специалисти по киберсигурност, които да се грижат за безопасността ни и тази на данните ни онлайн.

Този глад не е факт само на местно ниво. През 2020 година, в единайсетте най-големи икономики в световен мащаб са липсвали 4 милиона специалисти в областта. Търсенето на хора, които могат да запълнят обувките на киберексперти, в Европа е достигнало 300,000 души. И макар възможността за автоматизация да предлага някакво решение, остава необходимостта от професионалисти в сферата, които да разработят автоматизирани процеси.

Днес ще разгледаме по-подробно същността на професията „Киберсигурност“ и всички предизвикателства, които стоят пред специалистите в областта. Това е една от най-динамичните сфери за кариерно развитие, а търсенето на експерти продължава да расте.

Възможности в сферата на киберсигурността

Киберсигурността включва в себе си редица направления, които дават широко поле за развитие и кариерна реализация. Очаква се търсенето на киберексперти да се увеличи с 36% до 2024 година, което е забележителен ръст, спрямо други популярни професии. Това е пряко отражение на необходимостта от специалисти по киберсигурност в почти всяка бизнес сфера и ниво на квалификация.

Ако приемеш предизвикателството да бъдеш киберексперт, ще имаш възможност да работиш както в частния, така и в държавния сектор. Ще попаднеш в динамична среда, развиваща се с бързи темпове, водени от еволюцията на киберпространството. И ако все още сме далеч от света на Cyberpunk 2077, и ти ще разполагаш с арсенал, но от знания и умения, които ще трябва да развиваш непрекъснато. А докато стигнем до времето, в което ще можем да се гмуркаме в Матрицата, ето няколко примера с какво би се занимавал като киберексперт:

  • Анализатор на сигурността – като анализатор, ти ще откриваш слабости и ще оценяваш риска. На теб се пада да предложиш решение на проблеми със сигурността, да търсиш непрекъснато нови начини за подобряване на защитата и да изработиш най-добри практики.
  • Инженер по сигурността – ако някога те е привличала бляскавата страна на криминалистиката, като инженер по сигурността ще използваш похватите ѝ за целите на различни анализи. Като такъв, ще бъдеш водеща фигура при търсенето и внедряването на нови технологии, които да подобрят защитите, за които се грижиш.
  • Архитект по сигурността – архитектите са творците на сферата. В тази роля ще участваш в разработването системи за сигурност и ще бъдеш част от целия жизнен цикъл – от създаването до излизането на употреба. Ще работиш рамо до рамо с други специалисти за постигането на топ резултати.

2 основни изисквания към специалистите по киберсигурност

Гладът за експерти е неоспорим факт. Като бъдещ специалист, ще се радваш на много възможности, много добро заплащане и внимание от страна високотехнологични компании. Но и към теб като специалист ще има много изисквания:

Подходящо образование

Проблемът с липсата на достатъчно експерти се дължи най-вече на пропастта между нуждите на бизнеса и образованието. В много случаи се налага преквалификацията на ИТ специалисти от други сфери. Ранната профилирана подготовка би ти дала предимство, особено на фона на специалисти, преквалифициращи се от други сфери по необходимост.

За да пробиеш в областта, трябва да имаш познания по обектно-ориентирано програмиране, бази от данни и сигурност на операционните системи. Трябва да знаеш как да останеш защитен в интернет и как да осигуриш тази защита на другите. Но също така, ще имаш възможност да се запознаеш отблизо с етичното хакерство. Експертите по киберсигурност също често изкарват допълнителни сертификати, които да свидетелстват за експертизата им.

Меки умения

Успехът ти в областта понякога ще зависи от това колко добре комуникираш с колегите си. Експертите по киберсигурност често правят нововъведения, обучават цели отдели за повишаване сигурността на компанията и в много случаи поемат ръководната роля при пробиви и инциденти. Сред най-важните меки умения, които ще трябва да притежаваш, са:

  • Способност за решаване на проблеми;
  • Лидерски умения;
  • Адаптивност и гъвкавост;
  • Любопитство и нестихващо желание за развитие;
  • Надеждност и почтеност, разбира се.

Със здрава работа, усърдие, и ако отговориш на тези изисквания, вратите на успешна кариера в киберсигурността ще се отворят широко. Ще имаш възможност да направиш дигиталната среда по-безопасна за себе си, близките си, а защо не и света?

А ако сте родител и с вашия младеж трябва да решите в каква посока да поеме, това е идеалният момент да откриете възможностите за развитие в една от професиите на бъдещето. Завършването на специалност като „Киберсигурност“ ще му даде ранен старт и мощен тласък по пътя към една от най-перспективните кариерни области. Наред с ключови меки умения, ще получи устойчива основа на една от най-търсените в световен мащаб експертизи.

Още за професионално направление „Киберсигурност“

СофтУни БУДИТЕЛ направи специалността част от учебния си план, за да отговори на завишеното търсене на точно този тип специалисти в ИТ сферата. С подкрепата на Cisco Networking Academy, предлагаме на нашите ученици възможността да се запознаят с основите на киберсигурността и всички основополагащи аспекти на професията – от програмирането до хакерите.

Наред с одобрената от МОН програма, учениците изучават профилирани предмети по Киберсигурност, с 60% фокус върху практическите задачи. Като първата частна гимназия, стремяща се да предлага специализирано обучение в дигитални сфери с високо търсене, ние се стремим да затворим пропастта между бизнеса и бъдещите им кадри. Сега може да направите детето си част от нашата кауза за създаване на перспективни и конкурентноспособни младежи като подадете кандидатура от ТУК.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.