„СофтУни БУДИТЕЛ“ и НБУ ще си партнират в изпълнението на общи образователни цели и проекти

Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“ и Нов български университет (НБУ), едно от най-разпознаваемите частни висши учебни заведения в страната, сключиха договор за партньорство с фокус върху постигането на общи образователни цели и изпълнението на образователни проекти.

Партньорството между двете образователни институции ще позволи на учениците на ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“, завършили успешно средното си образование и приети като редовни студенти в бакалавърски програми в НБУ, да получат висшето си образование по адаптиран образователен план, съобразен с техните знания, умения и кариерни амбиции. При покриване на заложените изисквания те ще придобиват бакалавърска степен след тригодишно обучение.

„Щастливи сме, че на базата на качествената подготовка на нашите ученици НБУ припозна „СофтУни БУДИТЕЛ“ като свой партньор“ заяви Евгения Пеева-Кирова, изпълнителен директор на „СофтУни БУДИТЕЛ“. „С НБУ споделяме обща визия за развитие на младите хора, която залага на разгръщане на цялостния потенциал на личността и усвояване на актуални за дигиталната ера умения. Оттук насетне възпитаниците на гимназията, които се обучават по авторски учебни програми и съдържание, съответстващи на държавните изисквания, ще могат да продължат образованието си при адаптирани към техните нужди условия в утвърден български университет.“

Опирайки се на своите общи ценности „СофтУни БУДИТЕЛ“ и НБУ ще си сътрудничат и чрез споделяне на методически опит, изготвяне и реализиране на образователни програми и проекти и съвместни публични прояви.

„Партньорството между Нов български университет и „СофтУни БУДИТЕЛ“ е стратегическа стъпка към създаването на интегрирана образователна система, която осигурява непрекъснато развитие и растеж на младите таланти в България.“, заяви ректорът на НБУ проф. Пламен Дойнов, д.н. „Нашата цел е да предоставим на студентите възможността да се развиват в съответствие с техните знания, умения и кариерни амбиции, като им предложим най-високо качество на обучение и подкрепа по време на целия образователен процес.“

За ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“
„СофтУни БУДИТЕЛ“, собственост на най-голямата академия за дигитални умения в България – SoftUni, е първата частна професионална гимназия по дигитални науки в страната. Училището предлага практически ориентирано обучение по програмиране, графичен дизайн и дигитален бизнес на базата на авторски учебни програми и съдържание, които постоянно биват актуализирани според промените на пазара на труда. Екипът се стреми да развива у учениците основополагащите качества за успех и благополучие – актуални знания, професионални и меки умения, критично и аналитично мислене и общочовешки ценности. Първите възпитаници на гимназията се дипломират през 2023 г. и днес част от тях следват в Нидерландия, Германия, Дания, Швеция, Италия и Испания, а други – във водещи български университети като СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет (ТУ), Нов български университет (НБУ), Университет по строителство, архитектура  и геодезия (УАСГ) и Университет за национално и световно стопанство (УНСС).
За Нов български университет (НБУ)
Нов български университет (НБУ) е частно висше училище, учредено на 18 септември 1991 г. с решение на Великото народно събрание. Философията на НБУ е вдъхновена от либералната идея за образование, свързваща придобиването на общи и специализирани знания и умения с духовното развитие на личността. Университетът предлага редовно и дистанционно обучение в областта на хуманитарните, социалните и природните науки, изкуствата и технологиите за образователните степени „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, както и програми за професионално и продължаващо обучение. Сред почетните доктори и почетните професори на НБУ са личности като Вера Мутафчиева, Райна Кабаиванска, проф. Милко Балкански, Крикор Азарян, Юлия Кръстева, Милчо Левиев, Ралф Дарендорф, Цветана Манева и Енио Мориконе.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.