НАШИТЕ УЧИТЕЛИ

Учителите ни са групирани в “Професионална учеща се общност” (ПУО) по предметното направление – структура, подобна на “методични обединения” в държавните училища.Целите на ПУО са свързани с: 

  • Развиване на уменията за учене и подобряване на резултатите на учениците чрез постоянно усъвършенстване на учебните практики и програми
  • Анализиране на резултатите на учениците с цел идентифициране на слабости в процеса на учене и/или преподаване и изготвяне на стратегии за подобрение
  • Професионално развитие и сътрудничество между учителите чрез споделяне на знания, опит и добри практики

В гимназията е обособен екип „Професионално развитие“, съставен от опитни ментори (обучители) на учители, които отговарят за квалификацията и методическата подкрепа на преподавателите. Всяко ПУО има лидер, който подкрепя членовете на общността и създава условия за пълноценно взаимодействие помежду им. Менторите наблюдават работата на учителите в клас най-малко два пъти всеки учебен срок и им дават обратна връзка с цел осмисляне на работещите техники от практиката им и насочване към възможности за подобрение.

През учебната 2023/2024 г. в „СофтУни БУДИТЕЛ“ развиваме активно 10 ПУО групи, обединяващи учители в следните направления:

Дигитален бизнес

Дизайн

Програмиране – 2 групи

Дигитален бизнес

Дизайн

Програмиране – 2 групи

Български език и литература

Математика

Хуманитарни науки

STEAM и физическо възпитание

Английски език

Втори чужд език

Български език и литература

Математика

Хуманитарни науки

STEAM и физическо възпитание

Английски език

Втори чужд език

ПУО ПО „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛЕТЕРАТУРА“

ПУО ПО „АНЛИЙСКИ ЕЗИК“

ПУО ПО „ДИГИТАЛЕН БИЗНЕС“

ПУО ПО „МАТЕМАТИКА“

Учителски колектив

Албена Боева

Графичен дизайн

Анелия Димитрова

Математика

Ася Ангелова

Английски език

Атанас Димитров

История

Валентина Михайлова

Български език и литература

Генади Генов

Математика

Даниела Маджова

Английски език

Деница Алтънчева

Физическо възпитание и спорт

Драгомир Драганов

Графичен дизайн

Евгения Ангелова

Английски език

Вержиния Христова

История

Екатерина Лузиоти

Предприемачество

Жени Колева

Испански език

Иван Иванов

Програмиране

Иванжела Динчева

Програмиране

Инна Хинова

Руски език

Калоян Вачков

Математика

Катарина Арсов

Естествени науки и изкуства

Кирил Киров

Английски език

Лечо Лечев

Приложно програмиране

Лъчезар Марков

Математика

Марина Бечева

Английски език

Мариян Йорданов

Приложно програмиране

Мартин Янев

Програмиране

Матьо Дервенков

After Effects

Николай Патонов

Счетоводство

Панайот Янкулов

Програмиране

Полина Ставрева-Ангелова

Български език и литература

Сашо Гигов

География

Светлана Виктомирова

Приложно програмиране

Атанас Цанков

Български език и литература

Антони Добренов

Програмиране – мобилни технологии

Антония Начева

STEAM

Богдана Тодорова

Графичен дизайн

Боряна Красимирова

UX/UI design

Ванина Маринова

Графичен дизайн

Ванина Табакова

Интериорен дизайн

Венелин Стойчев

Гражданско образование

Веселин Василев

Роботика

Виолета Секулова

Математика

Владимир Атанасов

Бизнес

Владислав Коцев

Програмиране

Денимир Димитров

Бизнес и предприемачество

Деница Славкова

Английски език

Десислава Савова

Графичен дизайн

Десислава Темелкова

Философия

Димитър Суванджиев

Приложно програмиране

Екатерина Вакарелска-Иларионова

STEAM

Екатерина Мицева

Графичен дизайн

Ивайло Андреев

Графичен дизайн

Иван Господинов

Философия

Иво Маринков

Физическо възпитание и спорт

Калин Тонев

Операционни системи

Камелия Джурелова

Немски език

Камен Велев

Физика

Кирил Поповски

Програмиране

Максим Петров

Немски език

Мария Итова

Математика

Мартин Косев

WordPress

Мая Александрова

Графичен дизайн

Мирослава Желязкова

Английски език

Надежда Бозова

STEAM (химия и физика)

Николай Владимиров

Програмиране

Николай Палашев

Програмиране

Росица Йорданова

Дигитален бизнес

Румен Петров

Дигитален маркетинг и предприемачество

Сашка Василева

Испански език

Светла Вълова-Къдрева

Немски език и биология

Свидна Михайлова

Испански език

Татяна Божилова

Физическо възпитание и спорт

Теодора Попова

Български език и литература

Тина Атанасова

Български език и литература

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.