Cyber Crime: An Evolving Threat

Cyber Crime: An Evolving Threat

security-4700815_1280

За курса

Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как проактивно да се постигне добро ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи. Похватие, които ще се научат, ще дадат ясна представа за цялостния процес по защита на личните данни. Обучението е практически насочено и ще се усвои умението как да тестват, сканират и защититят лична информация.

Умения, които ще придобиеш

Теми в обучението

За кого е подходящ курсът?

Обучението е подходящо за ученици от 8 до 12 клас, които имат интерес към кибер сигурност и етично хакване, както за начинаещите, така и за по-напредналите. Подходът към всеки един ученик ще е индивидуален, съгласно интересите му и техниката, с която разполага.

До кога мога да се запиша и кога стартира курсът?

Крайният срок за записване за курса е 29 септември. Обучението стартира на 12 октомври и завършва на 9 юни.

Кога и къде ще се провеждат занятията?

Занятията се провеждат всеки вторник от 14:30 -16:30 ч. в сградата на СофтУни Светлина.

Каква е формата на обучение?

Ученците ще се обучават в присъствена форма на обучение, като това включва посещаване на занятията на място в СофтУни Светлина, участие в упражнения в учебната зала, достъп до всички материали от курса, както и възможност за предаване на домашни за проверка, личен контакт с лектор или асистент при срещане на затруднения.

Има ли допълнителни изисквания?

Задължително е носенето на собствен лаптоп.

Стойност:

 € 360 при плащане на една вноска

2 х € 200 при плащане на две вноски

Включва:

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.