Иновативни методи на преподаване и вдъхновени учители в СофтУни БУДИТЕЛ

В СофтУни БУДИТЕЛ се стремим да предложим една по-различна среда, която предразполага младежите да усвояват ефективно знания, да следват мечтите си и да се развиват в една от най-перпсективните сфери – тази на информационните технологии. Тук те имат възможността да прилагат всяко новопридобито умение на практика и да участват в редица проекти, дискусии и значими както за тях самите, така и за нас процеси. Какво обаче се крие под повърхността на добре подплатената ни образователна концепция? Вижте в следващите редове:

Защо сме различни?

За поредна година СофтУни БУДИТЕЛ прилага и развива успешно политиката за холистично образование. Тя включва развиване на огромен набор от ключови личностни и професионални качества в учениците, като сред тях са – интелект, творчество, социални контакти и общуване с останалите, самоинициативност, любознателност и много други. Ние целеустремено насърчаваме децата да следват мечтите си и да развиват докрай сферите, в които притежават най-висок потенциал, а те се чувстват комфортно да общуват открито с нас, когато изпитват затруднения по пътя на своето развитие. Това ги подготвя за реалния, суров живот, в който няма да имат възможността да склоняват глава пред изпречилите се пред тях препятствия – вместо това ще се налага да продължават още по-силни да вървят на пред.

Динамичният свят, в който живеем, изисква от нас да бъдем максимално най-гъвкави и адаптивни към всякакви ситуации, да поемаме множество отговорности и да не спираме да преследваме целите си. Именно тези умения развиваме непрекъснато в СофтУни БУДИТЕЛ, защото знаем отлично колко важни са те за успешното израстване на младежите като пълноценни и самостоятелни личности.

Методи на преподаване

За да се докоснете възможно най-близко до образователната ни методология, по този въпрос коментират двама от всеотдайните ни учители, като дават примери от собствения си опит:

Иван Господинов – преподавател по немски език и философия:

„Интегрирам технологиите в моята класна стая по най-различни начини. Целта ми е да създам една дигитална учебна култура, в която личното устройство на ученика е инструмент за развиване на интелекта, а не просто за развлечение. Въпреки че има някои умения и знания, които държа всички да получат, се старая учениците ми винаги да имат смислен избор в часовете ми, който отговаря на техните индивидуални нужди. Обичам също така да импровизирам и да се водя по нагласите и настроението на учениците.“

Надежда Ангелова – заместник-директор, учител по химия, физика и биология:

„Старая се да провокирам учениците сами да търсят информация и отговори на възникналите въпроси, като следват пътя на логиката, защото този подход после ще им е полезен и в живота. Изключително важно е да използват силните си страни и да разгърнат потенциала си, стига да разберат как. Звучи странно, когато говорим за точни науки, но те са много податливи за развиване на умението за решаване на проблеми. Например, как да си повиша ниската оценка от теста. 😊 Проекти, работа по групи, търсене на допълнителни ресурси, без задоволяване с минимума. Мотивацията е ключът към успеха.“

Иновации

В СофтУни БУДИТЕЛ, освен иновативни методи на преподаване и подход към учениците, предлагаме и образование в три от най-перспективните и иновативни сфери днес – програмиранедигитален маркетинг и предприемачествографичен дизайн. Освен това, ние наблягаме засилено на езиковото обучение, защото знаем ролята на богатата езикова и междуезикова култура в развитието на всички текущи и бъдещи поколения.

Нашите ученици успешно преминават през последователни етапи на растеж, по време на всяка от които имат възможността да изградят различен набор от умения и качества. Те биват въвеждани от съвсем млади в света на технологиите и динамиката на съвремието, за да бъдат подготвени за реалната работна среда, още в момента, в който завършат гимназията.

Заедно  взимаме участия в редица извънкласни дейности – от състезания и международни дебати, до посветени на забавления моменти, за да подготвим младежите за възможно най-много ситуации, с които ще ги сблъсква живота с израстването и изграждането им като личности.

Преподавателски състав

В СофтУни БУДИТЕЛ учениците имат възможността трупат ценни знания от висококвалифицирани преподаватели с богат опит. Те не просто с готовностжелание и страст предават своите знания на младите амбициозни хора, които стоят пред тях по време на час, но и се отнасят с внимание и уважение към техните нужди. Екип от психолози и експерти от областта на личностното развитие се грижат за гимназистите в етапа от живота им, в който се опитват да открият своето истинско призвание. Всеки от преподавателите ефективно прилага обучителния модел „учене чрез правене“, за да подсигури ефективното усвояване на знания от страна на учениците, търсенето на логическа последователност и откриването на истински смисъл във всяка дейност, извършвана по време на час.

Кандидатствайте още днес

Иновативни методи на преподаване и вдъхновени преподаватели в СофтУни БУДИТЕЛ

Приемът на ученици за следващата учебна година все още е отворен! В гимназията могат да подават кандидатури всички ученици, завършили 7 клас, а процесът по кандидатстване е максимално улеснен:

  – На първо място е необходимо учениците да попълнят нашата онлайн форма за кандидатстване, заедно с един от родителите си;

  – След това екипът ни ще се свърже с вас, за да организираме среща за провеждане на интервю с родителя;

 – Финалната стъпка е преминаването на ученика през приемен изпит. Класирането се извършва на база среден успех на ученика от 1 до 7 клас, резултат от приемния изпит, положен при нас, интервюто, проведено между екипа ни и родителя.

Не се колебайте да подадете своята кандидатура още днес! Разгледайте всички детайли около процеса по кандидатстване за Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“!

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.