Менторската програма на СофтУни БУДИТЕЛ

В СофтУни Светлина вярваме, че с подходящия подход и малко помощ в правилния момент, всеки може да бъде най-добрата версия на самия себе си и да достигне максимума на възможностите си. Вдъхновени от тази концепция, през учебната 2019/2020 стартирахме и новата си менторска програма. Тя е част от иновациите в образованието, които внедряваме и вече дава своите положителни резултати. 

Менторската програма е насочена към ученици, чийто успех по дадена дисциплина е под минималното изискване на гимназията. Чрез постоянен мониторинг и персонално внимание към всеки ученик, ние идентифицираме проблема и предлагаме различни варианти за подобряване на представянето. Насърчаваме нашите възпитаници да положат целенасочени усилия в съответната посока и определяме персонален план за покриване на материала. Основната цел на програмата е да създаде по-голяма ангажираност у ученика и да го стимулира да прояви собствена инициатива при решаването на възникналия проблем. 

Как работи?

По своята структура менторската програма представлява внимателно разработен инструмент, който дава възможност на всеки да напредва със собственото си темпо. Когато ученик попадне в програмата, първата стъпка е поставянето на индивидуални цели, към които да се стреми. За постигане на тези цели му се предоставят различни варианти – индивидуална подготовка, участие в курсове за наваксване или работа с ментор. Менторите в програмата са ученици от същия или горен випуск, които са постигнали високи резултати по дадения предмет и са изявили желание да помогнат на своите съученици. Тяхната роля е да съдействат в усвояването на материала и постигането на лични цели на участника в програмата. Процесът на взаимопомощ е от ползва и за двете страни. 

Менторите получават възможност да се изявят, да развият лидерските си качества и да се чувстват полезни, а от своя страна менторираните получават помощ от човек, който е по-близък до тях, създават приятелства и се учат да работят в екип. 

Благодарение на програмата, през изминалата година девет ученици изпълниха над 50% от целите си, други девет ученици показаха напредък в изпълнението на целите си и по-голяма ангажираност към учебния процес, а шестима ученици остават в менторската програма и през настоящата година. 

Може да разгледате уебсайта ни, където ще се запознаете и с обучението в гимназията, извънкласните дейности и възмжностите за кариерна реализация на учениците. А процеса ни по кандидатстване може да намерите тук!

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.