ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ е одобрена да реализира дейностите по проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Със заповед на министъра на образованието и науката ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ е одобрена да реализира дейностите по проект BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, който се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021-2027 г.

Целта на проекта: да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда.

Линк към фейсбук страницата на проекта:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.