СофтУни БУДИТЕЛ започва прием 2023/2024 – перспектива и сигурност с професия на бъдещето

Учебната година започна, а с нейния старт СофтУни БУДИТЕЛ посрещна новия випуск ученици, които избраха да градят бъдещето си в първата в България професионална гимназия за дигитални науки, програмиране, графичен дизайн и онлайн бизнес.

Приемът за учебната 2023/2024 година е отворен, а ето какво очаква новите кандидати:

Професионална подготовка на световно ниво

Професионалното образование се е доказало като инструмент за икономически растеж и източник на сигурност за завършващите. То позволява на учениците да развият комплексни способности – практически и меки умения, които да направят кариерния старт по-лесен и бърз. Качественото образование в практически сфери на дейност помага на младежите да придобият увереност в качествата си и самочувствието, че ще се развиват успешно след завършване на гимназия.

Теоретичните знания не губят значението си, но придобиват много по-голяма стойност, когато биват съпътствани от приложими в реална среда умения. Обучението в СофтУни БУДИТЕЛ е базирано на метода „учене чрез правене“, което създава условията, необходими за придобиването на практически способности на професионално ниво още в училищна възраст. Направленията и специалностите не са случайни, а в следващите редове ще разкажем повече за тях.

6 модерни специалности в 3 водещи професионални направления

Образователните програми в СофтУни БУДИТЕЛ са създадени в директна колаборация с водещи представители на индустриите, които засягат. По този начин осигуряваме не просто модерно образование с актуални умения, но и подпомагаме младежите в бъдеще да се позиционират като желани кадри, отговарящи на нуждите на пазара. А ето и самите специалности:

Програмиране

IT секторът е един от най-бързо растящите в страната. Освен че на местно ниво има глад за специалисти, уменията позволяват на експертите да се реализират във всяка точка от света, като част от международни екипи и водещи компании. Сферите на дейност са разнообразни – разработка и поддържане на софтуер, разработка на мобилни и облачни приложения, разработка на игри, работа в сферата на изкуствения интелект, DevOps и още много.

Специалността в СофтУни БУДИТЕЛ подготвя гимназистите за реализация по професия „Приложен програмист“. По време на професионалните занятия се навлиза в дълбочина в сферата на програмирането и разработката на софтуер, работата със съвременни езици за програмиране и технологии.

Киберсигурност

Необходимостта от професионалисти с експертиза в областта на киберсигурността и защитата на данни нараства на глобално ниво. В световен мащаб съществува недостиг от над 3.5 милиона експерти по киберсигурност, което обуславя професията като една от най-перспективните в съвременния свят. Кариерната реализация също е разнообразна – киберсигурност, информационна сигурност, системна и мрежова администрация и още.

Практическата подготовка в специалността отговаря на държавните изисквания по професия „Системен програмист“, с акцент върху киберсигурността и системната администрация. Някои от профилираните предмети се изучават в по-голям брой часове от изискваните, за да се гарантират разширени и реално приложими знания и умения.

Графичен Дизайн

Графичният дизайн е едно от най-перспективните съвременни полета за развитие, подходящо за ученици с творчески заложби и креативни нагласи. Ускорената дигитализация и необходимостта на бизнесите да изградят устойчиво дигитално присъствие и идентичност превърна сферата в едно от най-динамичните и обещаващи поприща, а търсенето на дизайнери расте непрекъснато.

Специалността дава възможност за реализация в различни направления – графичен и уеб дизайн, UX/UI дизайн, издателска дейност, видео продукция, дигитален креативен маркетинг и дори анимация. Обучението в СофтУни БУДИТЕЛ следва утвърдения от МОН план по професия „Графичен дизайн“ и помага на младежите да навлязат в практическата дейност и работата с мултимедийни технологии.

Разгледайте специалностите

Анимация, видео и дигитални изкуства

Областта на визуалните изкуства създава много и разнообразни възможности за реализация в различни индустрии. Творческите натури и креативните ученици могат да изберат аудио-визуалните изкуства, ако искат да се развиват в сфери като филмовата и рекламната индустрии, шоубизнеса, телевизията, видео маркетинга и дори архитектурата.

Профилираната подготовка в специалността отговаря на държавните изисквания по професия „Компютърен аниматор“, специалност „Компютърна анимация“. Учениците получават и ранна подготовка в областта на съвременните мултимедийни технологии чрез работата по задълбочени практически проекти.

Дигитален бизнес и електронна търговия

Днес електронната търговия е водещ бизнес модел, с над $4 трилиона годишни приходи и годишен ръст от средно 11.6%. Дигиталният бизнес е динамично и много перспективно поле, в което професионалистите могат да се специализират в сферите на дигиталния маркетинг, онлайн рекламата, SEO, маркетингът в социалните мрежи, e-commerce и онлайн търговия, както със собствен проект, така и като външни консултанти.

В специалността учениците се водят по държавните изисквания за професия „Организатор Интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“. Профилираната подготовка се фокусира върху практическите знания и способности, чрез метода „учене чрез правене“. По този начин, гимназистите се сблъскват с реални бизнес казуси и имат възможност да стартират развитието на собствен онлайн бизнес.

Дигитален маркетинг и предприемачество

Дигиталният маркетинг днес е основен двигател за бизнеси от всякакъв калибър и във всички индустрии. Всяка компания се нуждае от дигитално присъствие, за да постига резултати, затова и дигиталните маркетолози се превърнаха в едни от най-ценните и търсени кадри. Сферата дава възможности за реализация в областта на дигиталния маркетинг, онлайн рекламата и дигиталния бизнес, в направления като social media, performance и content маркетинг, SEO и видео маркетинг. Тя е подходяща за ученици с предприемачески нюх, които се интересуват от възможностите за развитие на дигитални продукти и услуги, както и за гимназисти с интерес към оперативния мениджмънт.

Подготовката в СофтУни БУДИТЕЛ следва утвърдения от МОН учебен план по специалност „Маркетингови проучвания“, в направление Маркетинг и реклама. Учениците получават ранна подготовка в практиките на съвременния дигитален маркетинг и предприемачеството.

Несъмнено, сред най-важните характеристики на съвременното образование е да дава перспектива на младежите и да им носи стойност. Внимателно разработената профилирана подготовка е само едната страна на монетата. Ето какво има от другата страна.

СофтУни БУДИТЕЛ – иновативен подход за бъдещи успехи

Професионалното образование в перспективни и модерни дигитални сфери спомага за развитието на ценни и приложими в реална среда умения, по-доброто позициониране на фона на конкуренцията след завършване и изграждането на мрежа от контакти със съмишленици и бъдещи колеги още в гимназията. За да подпомогнем целия този процес, по време на обучението в СофтУни БУДИТЕЛ осигуряваме още:

  • Проекто-базирано практическо обучение – дигиталните направления, в които гимназистите могат да се обучават, изискват владеенето на специфични практически умения, присъщи за вече реализирали се експерти. Затова и учениците работят по много практически казуси, задачи и проекти от реалната практика, като затвърждават наученото и овладяното чрез стажове в реални компании. Освен това, проекто-базираното обучение помага на младежите по-лесно да откриват и виждат връзките между различните дисциплини, което от своя страна води до цялостно повишаване на ефективността и устойчивостта при усвояване на знания.
  • STEAM методология – прилагането на иновативна методология като тази в процеса на обучение позволява на учениците да усвояват материал посредством практика, да развият устойчивост, която да подпомага уменията им за разрешаване на проблеми, да се възползват от потенциала на работата в екипа, да обменят идеи и да развият свой собствен творчески процес на работа. Освен за усвояването на информация, STEAM методологията е изключително ценна за развитието на редица умения и качества с водещо значение за успех в 21. век. Сред тях попадат неща като способността за мислене „извън кутията“ и намирането на нестандартни решения, увереността да споделят творчески и иновативни идеи, ефективност при работата в екип, разбиране по какви начини си взаимодействат различните дисциплини, любопитство и интерес към заобикалящия ги свят, увереност в собствените способности, че могат да внесат положителна промяна.
  • Холистична методика на обучение – освен академичната подготовка, гимназията осигурява условия за комплексното израстване на гимназистите. Индивидуалното оценяване, обратната връзка, менторските ни програми и извънкласните дейности подкрепят развитието на техния интелектуален, социален, артистичен, творчески, физически и духовен потенциал. Разработихме холистичен творчески календар със събития, състезания и проекти, стажантски програми и извънкласни дейности, както и срещи с хора от реалния бизнес, за да могат младежите да развият комплексни качества и компетенции.
  • Разширено изучаване на английски език – освен чуждоезиковата подготовка с език по избор, по време на занятията, към традиционното преподаване на български език добавяме разширено изучаване на английски език. Това е необходимо за по-доброто и ефикасно усвояване на международно признати и използвани термини и понятия.

Тези подходи позволяват на опитния ни преподавателски екип да предостави на децата възможност да развитият пълния си капацитет и да се сдобият с конкурентни за съвременния свят умения. В СофтУни БУДИТЕЛ вярваме, че всеки носи в себе си потенциала да успее. Затова осигуряваме на учениците си необходимите условия да израснат като комплексни и компетентни личности, готови за всички предизвикателства на бъдещето.

За да преследва и вашият тийнейджър професия на бъдещото, кандидатствайте ТУК.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.