STEAM методологията в СофтУни БУДИТЕЛ като ключ към качественото образование

Като първата частна професионална гимназия за програмиране и дигитални науки, СофтУни БУДИТЕЛ се гордее с иновативния си подход и новаторските практики на преподаване. Днес качественото усвояване на материала и развиването на практически умения още в гимназиален етап са основни предпоставки за успеха на всеки младеж след гимназията. Затова и фокусът ни е върху осигуряването на комплексно израстване на учениците, развивайки интелектуалния, физическия, артистичния, социалния, творческия и духовния им потенциал.

За да постигнем именно това, прилагаме иновативната STEAM методология на обучение. Тя се основава на практически подход, който търси връзките между различните предмети, за да улесни разбирането им, като същевременно повишава интереса на учениците и активира любопитството им.

Какво представлява STEAM методологията?

Не е тайна, че СофтУни БУДИТЕЛ се стреми да създава иноваторите и лидерите на бъдещето, предоставяйки качествено, практическо и модерно образование в едни от най-перспективните сфери:

Прилагането на STEAM методология на обучение позволява на младежите в гимназията да се учат и усвояват материала чрез практика, да развият устойчивост, която да подпомага уменията им за разрешаване на проблеми, да приемат и да се възползват от потенциала на работата в екипа, да обменят идеи и да развият свой собствен творчески процес на работа. Това води до израстване като комплексни личности с комплексни умения, каквито се изискват от съвременния свят.

Именно на тези изисквания се стреми да отговори STEAM методологията на обучение, която комбинира различни направления в интегрирана последователност:

 • S за наука (science)
 • T за технологии (technology)
 • E за инженерните науки (engineering)
 • A за изкуствата (arts)
 • M за математиката (mathematics)

Това са отправните точки на методологията, които насърчават критичното мислене, диалогичността и любопитството на младежите. Преследва се изграждането на логическа връзка между отделните направления, така че учениците да овладяват материала по-ефикасно и да развиват практическите си умения. Същевременно, методът насърчава интереса на младежите към технологичните (STEM) сфери на развитие, като същевременно им помага да оценят стойността и положителното влияние на изкуствата (A).

Пример за приложението на методологията от страна на учениците в СофтУни БУДИТЕЛ е проект, свързан с изучаването на структурата на човешкия череп. Гимназистите ни разработиха конкретната задача, създавайки прекрасна илюстрация:

Водещи ползи от прилагане на методологията

STEAM методологията е изключително ценна за съвременното образование, защото залага не само на заучаването на информация, но и на развитието на редица умения и качества с водещо значение за успех. Това включва:

 • Умение за мислене „извън кутията“ и намиране на нестандартни решения;
 • Увереност за споделяне на творчески и иновативни идеи;
 • Способност за ефективна работа в екип;
 • Разбиране по какви начини си взаимодействат различните дисциплини;
 • Любопитство и интерес към заобикалящия ги свят;
 • Увереност в собствените способности, че могат да внесат положителна промяна.

Всички тези качества и умения могат да бъдат открити в хора, които стават иноватори, лидери и високооценени водещи експерти. Такава е целта и на СофтУни БУДИТЕЛ – да създаде условия на учениците да развият лидерските си способности и да преследват амбициите си смело.

Това са и уменията, от които всеки младеж се нуждае, за да просперира през 21ви век. Дигитализацията и бурното развитие на технологиите правят съвременната икономика и среда за развитие изключително динамични и изменчиви. Затова и гимназията се стреми да създава иноватори, хора, способни да решават проблеми и да създават стойност.

Комплексните умения и увереността са водещи за успех в днешно време. Затова и обръщаме толкова внимание на иновативните подходи на обучение, които могат да осигурят на младежите по-добър и ефективен инструментариум, с който да постигат успехи. Ако на тийнейджъра ви му предстои да поеме своя гимназиален път на развитие, не се колебайте да заложите на иновативното и модерно образование. Научете повече за специалностите в СофтУни БУДИТЕЛ ТУК, а максимално улеснения процес по кандидатстване може да започнете ТУК.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.