„СофтУни БУДИТЕЛ“ вече е част от Българската асоциация на частните училища (БАЧУ)

ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ вече е пълноправен член на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ).

Учредена през 1997 г., БАЧУ е най-представителната работеща браншова организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България. 

Сред десетките образователни институции, членуващи в асоциацията, са Американски колеж – София, Първа частна математическа гимназия, Частно основно училище и Частна детска градина „Светлина“ и др. 

От своя страна БАЧУ е член на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към Министерство на образованието и науката (МОН), Обществения съвет към МОН, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Европейския съвет на националните асоциации на независимите училища (ECNAIS) и Европейската федерация на работодателите в образованието (EFEE).

„Ние от „СофтУни БУДИТЕЛ“ ценим високо ролята на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ) за подобряването на частното образование в България“, заяви Евгения Пеева-Кирова, изпълнителен директор на гимназията. „Членството ни в асоциацията е възможност за сътрудничество, споделяне на добри практики и осигуряване на равен достъп до качествено образование в частните училища. БАЧУ ни предоставя ценна информация, ресурси и възможности за професионално развитие. Като професионална гимназия по дигитални науки ние също сме готови да споделяме опит и идеи в посока развиване на дигиталните умения на ученици и учители.“

С присъединяването си към асоциацията „СофтУни БУДИТЕЛ“ прави поредна стъпка към своето утвърждаване като водеща частна професионална гимназия, която подготвя учениците за предизвикателствата на бъдещето в синхрон с развитието на технологиите и промените на пазара на труда. 

Създадена през 2019 г. като първата частна гимназия по дигитални науки в България, „СофтУни БУДИТЕЛ“ предлага практически ориентирано обучение в специалностите „Програмиране“, „Дизайн“ и „Дигитален бизнес“. Успоредно с това екипът подпомага социално-емоционалното развитие на учениците, така че те да се превърнат в осъзнати и отговорни зрели хора и активни граждани. Възпитаниците на „СофтУни БУДИТЕЛ“ продължават образованието си в страни като Нидерландия, Германия, Дания, Швеция, Италия и Испания, както и във водещи български университети като СУ „Св. Климент Охридски“, Технически университет (ТУ), Нов български университет (НБУ) и др.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.