СофтУни БУДИТЕЛ с награда „Иновативна идея“

СофтУни БУДИТЕЛ осигурява професионално съвременно образование на младежите, които искат да се впуснат в света на програмирането и дигиталните технологии. Самите ние вярваме, че бъдещето на българското образование се крие в иновациите, които помагат да повишат интереса на учениците и да улеснят ефикасното усвояване на материала.

Непрекъснато търсим нови начини да модернизираме учебния процес, а конкурсът Дигитално училище на България ни даде възможност да споделим една от най-иновативните ни идеи – Виртуална класна стая.

Виртуалната, добавената и смесената реалност променят драстично технологичния хоризонт. Това може да бъде един мощен мултимедиен инструмент за преподаване. Повече за проекта, спечелила в категория „Иновативна идея“, ще ни разкаже Елена Барутчиева – преподавател в СофтУни БУДИТЕЛ и ръководител на проекта.

Здравей, Елена, представи се на читателите ни!

Здравейте, аз съм Елена Барутчиева, преминала програмата по Софтуерно Инженерство в СофтУни. Работя с деца от повече от 3 години, като започнах с по-малките в СофтУни Кидс и от вече почти две години преподавам на гимназистите в СофтУни БУДИТЕЛ.

Обичам работата си, защото младежите са зареждащи и искащи нови знания. Фактът, че им помагам да станат можещи, за мен е чест. Избрах точно това училище, защото обучаваме младежите холистично и всеки от тях получава индивидуално нужната му подкрепа.

Как си представяш ролята на съвременния български учител?

Съвременният учител трябва да използва нови методи и технологии на преподаване. Учениците вече нямат интерес да пишат на лист с химикал плановете на уроците, новите поколения израстват с технологии навсякъде около тях и точно това е причината по-лесно да усвояват материала, ако и уроците бъдат дигитализирани.

Например, вместо да носят тежки раници, могат да използват дигитални учебници. Използването на Google Classroom пък подпомага писането на домашни, изпращането им и проверяването им. Електронният дневник дава моментална обратна връзка на родителите как децата им се справят в часовете. Всички тези примери показват колко полезни са технологиите, които са интегрирани в учебните процеси.

Разкажи ни повече за конкурса Дигитално училище на България?

Конкурсът на А1 има за цел да разпространи най-добрите и най-иновативни дигитални практики в образованието в България, мотивирайки участието с награди. Когато разбрахме за него и видяхме категорията „Иновативна идея“, веднага решихме да се включим и да представим нашата идея пред повече училища, за да ги запознаем с нея.

Проектът представя изграждането на класна стая за виртуално преподаване и обучение във виртуална среда. Целта му е не просто да поддържа интереса на учениците жив, но и да им помогне да овладяват сложни концепции по-лесно, чрез точното им моделиране и визуализация. Виртуалната среда предлага поле за експерименти, виртуални пътувания и проучвания „на терен“ – всичко от комфорта на класната стая.

Какво вдъхнови проекта на СофтУни БУДИТЕЛ?

С колегите ни следим развитието в образованието в световен мащаб. Отдавна следим как се развива и виртуалната реалност в тази насока. Разбрахме, че в САЩ вече има училище, което изцяло работи с Виртуална реалност, и нивото на усвоен материал там е много по-високо от това в нормалните училища, което доказва всички ползи от използването на виртуална реалност в образованието.

Какви са ползите от обучението във виртуална среда?

Ползите са много, но най-голямата е интересът, който пробужда тя у учениците. Виждайки нагледно системите в тялото по биология, или виртуална постановка на историческо събитие, те запомнят повече неща, слушат по-внимателно и са по-концентрирани.

Как приеха учениците идеята?

Учениците приемат идеята с интерес и вълнение. Харесва им да могат да наблюдават събития, детайлно да разглеждат процеси и химически реакции през очила за виртуална реалност. Така ще са по-близо и ще имат възможността да се докоснат до нещата, които изучават.

Какви технологични способи прилага СофтУни БУДИТЕЛ, за да модернизира обучението?

В ежедневието използваме редица платформи – Google Classroom, Google Sites, Kahoot, SoftUni Judge – автоматична система за тестване на задачи по програмиране. Shared Google Drive, който много подпомага учителите за организиране на процесите. Класните стаи са оборудвани с електронни дъски и проектори.

Как изглежда класната стая на бъдещето?

Според мен класната стая на бъдещето е точно стая пълна с очила за виртуална реалност, в която младежите се наслаждават на обучението си, а учителят има възможност нагледно да покаже всичко, което преподава.

Благодарим на Елена за отделеното време, както и за всички усилия, които полага, за да мотивира и да помага на гимназистите в СофтУни БУДИТЕЛ. Ако си ученик, на когото му предстои важното решение накъде да продължи в гимназията, не се колебай да разгледаш иновативните специалности, от които можеш да бъдеш част.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.