Предимства на обучението в професионална гимназия

Всеки ученик, на когото му предстои кандидатстване след 7 клас, неизбежно ще се сблъска с избора между профилирана или професионална гимназия.

Разбира се, и двете опции крият своите предимства и недостатъци, но учениците, които вече изразяват интерес към дадени професии, ще открият, че професионалните гимназии отварят множество врати за развитие.

Ако сте родител, който търси качествено обучение в професиите на бъдещето за своето дете, разгледайте специалностите в СофтУни БУДИТЕЛ и кандидатствайте още днес.

Ето защо обучението в професионална гимназия си заслужава:

Практическа насоченост

Професионалната гимназия е чудесен избор за тези ученици, които предпочитат метода на „учене чрез правене“. Често младежите възприемат по-добре информацията чрез образователни игри и практика и им е значително по-трудно да запазят концентрация, когато им се представят само академични понятия и суха теория.

Също така, по време на обучението си учениците развиват практически умения в сферата, която са избрали, което им помага едновременно да се запознаят с професията, която желаят да практикуват, но и да добият увереността, че могат да се справят с нея.

В СофтУни БУДИТЕЛ залагаме на проектобазираното обучение – гимназистите работят както по индивидуални, така и по групови дългосрочни проекти и презентации, които целят да развият у тях лидерски умения, както и критичното им мислене, и способността да работят в екип.

Тези качества и способности са изключително ценни, защото дори ученикът да прецени в даден момент, че желае да се развива в друга сфера, той може да ги прилага навсякъде в бъдеще – както в професионален, така и в личен план.

Източник: Vecteezy

Професионална реализация

След като завършат професионална гимназия, учениците се сдобиват с квалификация, която им позволява директно да започнат работа по специалността си. Това ги поставя една стъпка пред останалите им връстници, които ще придобият квалификация след завършване на университета.

Ако вашето дете изявява интерес към технологиите, то тогава специалност „Приложен програмист“ или „Киберсигурност“ е правилният избор.

По-творчески насочените деца могат умело да се развиват в специалностите „Графичен дизайн и мултимедия“ и „Анимация, видео и дигитални изкуства“.

А най-предприемчивите младежи, които от рано проявяват лидерски качества, могат да изберат между „Дигитален бизнес и електронна търговия“ или „Дигитален маркетинг и предприемачество“.

След завършването на всяка специалност те ще могат директно да практикуват професията си, като някои от тях могат да изберат да започнат още в гимназията.

Създаване на контакти

По време на обучението си в професионална гимназия учениците изграждат мрежа от контакти. Техните съученици на практика са бъдещи колеги и професионалисти в индустрията, която са избрали или специалисти в друга водеща сфера.

В СофтУни БУДИТЕЛ насърчаваме взаимодействието между гимназистите в целия випуск, като им осигуряваме среда, в която да обменят идеи и да се развиват заедно. Професионалните класове и часовете по втори чужд език в гимназията се осъществяват на групи, сформирани според професията или езика. Така учениците могат да общуват със свои връстници от други класове и специалности.

Приятелствата в гимназията често са приятелства до живот. Затова в СофтУни БУДИТЕЛ предоставяме и възможност на всеки ученик да участва в редица извънкласни дейности под формата на лабове, които да му позволят едновременно да развива личните си интереси, но и да заформя пълноценни приятелства.

Не на последно място, професионалната гимназия е мост между бизнеса и учениците. СофтУни БУДИТЕЛ се стреми да изгражда връзки с компании, в които нашите ученици да придобиват реален професионален опит, да получат ценна обратна връзка от специалисти в сферата и да приложат наученото на практика.

Източник: Freepik

Професионалната гимназия несъмнено предлага редица предимства за учениците, които търсят реализация още със завършването си и обичат да учат чрез практика. Ако вече сте убедени, че това е правилният избор за вас, вижте повече информация за специалностите в СофтУни БУДИТЕЛ и кандидатствайте още днес!

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.