Как СофтУни БУДИТЕЛ подготвя гимназистите за успешно кандидатстване в университет?

Светът става все по-конкурентен и взаимосвързван, което прави преходът от гимназия към университет още по-ключов етап от образователния път на всеки ученик. В СофтУни БУДИТЕЛ се стремим да подготвим гимназистите за този решаващ преход, като предоставяме качествено и иновативно образование с холистичен подход, целящ да наблегне на развитието на практически и меки умения.

Ако тепърва избирате гимназия и търсите място, което превръща учениците в търсени професионалисти и лидери, кандидатствайте в СофтУни БУДИТЕЛ.

Ето как помагаме на гимназистите в продължаването на академичния им път:

Изграждане на портфолио

Едно от основните предимства на нашата учебна програма е възможността на учениците да изградят собствено портфолио още по време на обучението си в гимназията. Доброто портфолио има огромно значение както за кандидатстване в университет, така и за кандидатстването за работа.

Затова образованието в СофтУни БУДИТЕЛ е проекто-базирано и насърчава учениците да развиват практически умения, като участват в различни проекти. Независимо дали става дума за разработване на видео игра, дизайн за уебсайт, видео или бизнес план, нашите учениците имат възможност да покажат своите способности и постижения чрез осезаеми резултати. Този процес на изграждане на портфолио не само отличава учениците ни по време на процеса на прием в университет, но и им вдъхва чувство на гордост и увереност в собствените им способности.

Източник: Pinterest

 

Развиване на ключови практически и академични умения

Освен конкретното портфолио, нашият подход насърчава развитието на практически умения, които са много търсени в университетските среди. Потапяйки учениците в реални интердисциплинарни проекти, ние развиваме критично мислене, умения за решаване на проблеми и сътрудничество. Нашите ученици се научават да мислят аналитично, да подхождат творчески към предизвикателствата и да работят ефективно в екип. Тези практически умения не само подготвят нашите ученици за строгите изисквания на висшето образование, но също така ги снабдяват с инструментите, необходими за постигане на отлични резултати в разнообразна академична среда.

Меките умения, като ефективна комуникация, адаптивност и лидерство, също са неразделна част от нашата образователна философия. Осъзнавайки, че успехът в университета и извън него се простира отвъд академичните постижения, ние предоставяме на нашите ученици възможности да усъвършенстват своите междуличностни умения и емоционална интелигентност. Чрез съвместни проекти, презентации и извънкласни дейности ние насърчаваме уменията за ефективна комуникация и активно слушане. Насърчаваме учениците да възприемат различни гледни точки, да се адаптират към различни стилове на работа и да станат съпричастни екипни играчи. Като даваме приоритет на развитието на меките умения, ние гарантираме, че нашите ученици са не само академично подготвени, но и добре развити личности, способни да се ориентират в сложната социална динамика на университетския живот.

Подкрепа и насърчаване

Процесът по подготовка за кандидатстване в университет често поражда объркване и притеснения у учениците. Затова екипът от преподаватели на СофтУни БУДИТЕЛ се стреми да предоставя индивидуални насоки и подкрепа на всеки един ученик. Тясното сътрудничество с учениците им помага да определят академичните си интереси, да проучат различни кариерни пътища и да се ориентират в сложния процес на кандидатстване в университет.

Източник: Freepik

Изборът на гимназия е ключов за последващия успех на всеки ученик. Започнете подготовката за успех в университета още в гимназията, като изберете СофтУни БУДИТЕЛ. Всички специалности може да разгледате ТУК.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.