Ученици на „СофтУни БУДИТЕЛ“ с изнесено занятие по гражданско образование в Апелативен съд – София

Група ученици от 11. клас на ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ отбелязаха Деня на Европа (9 май) по необичаен начин, съчетавайки полезното с приятното.

По предложение на Венелин Стойчев, учител по гражданско образование в гимназията, те гостуваха на Апелативен съд – София в сградата на Съдебната палата. Посещението им беше част от инициативата „Ден на отворените врати“, която се провежда в съда за втори път от началото на годината.

Домакин на събитието беше съдия Калин Калпакчиев, който е работил в апелативния съд, но днес правораздава във Върховен касационен съд (ВКС).

Единайсетокласниците от „СофтУни БУДИТЕЛ“ направиха опознавателна обиколка на сградата на Съдебната палата и се запознаха с работата на правораздавателната система в България.

В духа на практически ориентираното обучение, което е в основата на образователната философия на нашата гимназия, учениците имаха възможност да участват в симулация на дело за престъпления, свързани с плагиатство, кражба на интелектуална собственост и достъп до информация от висока обществена значимост чрез нелегален пробив на държавни информационни системи.

Аз споделям разбирането, че гражданското образование не е за научаване и наизустяване, а за упражняване“, споделя Венелин Стойчев. „Учениците трябва да развият практически умения да упражняват гражданските си права и да отстояват интересите си, ако искаме да насърчаваме гражданската им активност. Затова занятията по гражданско образование са структурирани така, че „теорията“ да е само теренът, на който учениците да могат да практикуват различни форми на гражданско участие – да дебатират, да отстояват позиция, да се съюзяват, да вземат решения, да организират и провеждат фондонабиращи, застъпнически и информационни кампании, да участват в медиите.

По думите на Венелин Стойчев целта на изнесеното занятие е била учениците не само да чуят „лекция“ за значението на правото и принципа на върховенството на закона, а и да влязат в обувките обвинители, подсъдими и защитници. 

Чрез симулацията на правен казус те са придобили представа за предизвикателствата, произтичащи от използването на изкуствен интелект.

Не искахме просто да отбележим Деня на Европа с бадж в социалните мрежи, а да демонстрираме разбиране и прилагане на европейските ценности“, обяснява учителят. „Учениците се бяха подготвили страхотно, но няколко души бяха направо изумителни. Виктор (в ролята на прокурор), Алекс (в ролята на подсъдим) и Вероника (адвокат) скриха шапката на юристите в залата и получиха покани да стажуват в съда.

Вероника Желева, една от участничките в изнесеното занятие, е впечатлена от доброто отнощение на работещите в съда към нея и съучениците ѝ, особено от готовността им да отговарят на въпросите на учениците.

Но определено най-интересно ми беше разиграването на казус – когато застанахме там, беше вълнуващо, но и малко притеснително“, разказва Вероника. „Замислих се, че не само в съда, а и в живота ние, хората, се разделяме на защитници и обвинители, но сякаш много по-лесно заемаме позиция на обвинители, без да е нужно.

 С изцяло положителни емоции си е тръгнала от Съдебната палата и Дарина Томова – друга наша ученичка, участвала в изнесения урок.
 
Обогатих знанията си по различни теми, научих как протича едно дело, както и някои правила, със съучениците ми водихме дело по казус, възложен от нашия учител. Имаше интересни гледни точки и забавни моменти. Беше много полезно и отново бих се включила в подобно занятие“, разказва Дарина. 

Венелин Стойчев и ръководството на „СофтУни БУДИТЕЛ“ благодарят на съдия Калин Калпакчиев за гостоприемството и на останалите хора, съдействали за провеждането на занятието по гражданско право в сградата на Съдебната палата – Даниела Дончева, председател на Апелативен съд – София; Лира Константинова, административен секретар и координатор на програма „Управление на проекти“ в Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“; Веселина Качакова, главен асистент в Института по философия и социология при Българска академия на науките (БАН); Десислава Симеонова, програмен директор в Български център за нестопанско право (БЦНП); и Радина Банова-Стоева, правен консултант в БЦНП.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.