5 въпроса, които да зададете, когато избирате частна гимназия

Обмисляте ли вашето дете да учи в частна гимназия? Ако е така, със сигурност искате да се запознаете отблизо с възможностите, които предоставят различните гимназии. За да намерите правилната среда за вашия ученик е необходимо да задавате точните въпроси на срещата с директора на гимназията. Тук идваме на помощ като разкриваме кои въпроси ще ви помогнат да вземете най-доброто решение.

Каква е философията и визията на гимназията?

Важно е да разберете каква е философията и визията на гимназията, ако искате да се уверите, че отговаря на вашите собствени образователни убеждения и ценности. Често философия на гимназията се отразява и на нейната мисия. Разбира се, трябва да разберете дали философията на гимназията се реализира на практика. Важен е начинът, по който се преподава, каква е учебната програма и предлага ли извънкласни дейности учебното заведение.

Въпроси, които може да попитате:

 1. Кои са ключовите елементи на училищната философия?
 2. Как това е в съответствие с мисията на вашата гимназия?
 3. Как те се прилагат в класната стая?

Съвет: намерете къде на сайта е представена мисията на гимназията. Това трябва да ви даде ясна представа за цялостната визия на училището.

Какъв тип ученик търси гимназията?

Повечето гимназии приемат ученици, които вече са избрали определен академичен профил. Разбира се, има и такива, които държат да насочат учениците, към специалности, които им се отдават повече. Виждат потенциала на ученика, който може да се развие в друга насока, различна от тази, която е избрал.  Наред с тези силни страни, някои гимназии все по често предпочитат по-социално изявените деца – всестранно развити, независими, амбициозни или активно участващи в гимназиалния живот. Това, на което трябва да обърнете внимание при избора на гимназия е: дали ученикът и гимназията си съотвестват спрямо ценности и емоционални потребности.

Въпроси, които може да попитате:

 1. Дали има определен профил, по който гимназията избира своите бъдещи гимназисти?
 2. Какъв е той?
 3. Какви интереси и цели има вашият ученик извън училищна среда?

Съвет: Не се опитвайте да наложите на детето определена учебна концепция. Важно е средата и специалностите, предлагани от гимназията, да съвпадат с неговите интереси.

Каква учебна програма има гимназията?

За да се уверите, че вашият ученик попада в най-благоприятната за него среда, то трябва да научите колкото може повече за учебния план. Може също да попитате какъв е подхода и чрез какви методи преподават.

Въпроси, които да зададете:

 1. Какви са методите ви за преподаване?
 2. Какви са подходите ви за преподаване?
 3. Как конкретен учебен подход е интегриран в учебния процес?

Съвет: Посетете поне един или два класа. Това ще ви помогне да видите как протича уебния процес в реална среда.

Какви извънкласни дейности предлага гимназията?

Много частни гимназии предлагат широка гама от извънкласни дейности. Това може да включва извънкласни занимания по уеб технологии, спортни отбори, различни клубове по теми след часовете като дизайн, лабове на актуални теми като блогърство и влогърство и други. В идеалния случай гимназията предлага извънкласни занимания, които отговарят на интересите и нуждите на вашето дете. Например, ако детето ви е запалено по актуален влогър, ще искате училище, предлагащо като извънкласно занимание.

Ключови въпроси, които трябва да зададете:

 1. Какви видове извънкласни дейности предлагате?
 2. Кога и колко често се провеждат?
 3. Дали тези дейности са включени в обучението или се заплаща допълнително за тях?

Съвет: Попитайте какви са условията за посещение на конкретно извънкласно занимание. Има ли нива, всеки ли може да се запише?

Как гимназията интегрира технологиите в класната стая и учебната програма?

Съвременните технологии стават все по-разпространени в образованието. Много училища оборудват класните стаи с преносими компютри, интерактивни бели дъски, електронни четци и др. Някои гимназии предлагат също така и задължителни курсове по теми, базирани на технологии, като например компютърни науки, програмиране, роботика и графичен дизайн. Важно е да разберете как всъщност технологиите се използват от учениците и учителите, за да подобрят процеса на обучение.

Ключови въпроси, които трябва да зададете:

 1. Какви видове технологични ресурси имате и по какъв начин учениците имат достъп до тях?
 2. Как е интегрирана технологията в класната стая?
 3. Какви видове технологични умения, ако има такива, преподавате?
 4. Предлагате ли някакви технически часове и ако да, кои?

Съвет: Уверете се, че мнението на училището за ролята на технологиите в образованието е в съответствие с вашето собствено.

За да бъдеш добър в конкретна област и специалност, трябва освен теоритични знания да има и много практика. Ние в частна лицензирана гимназия за дигитални умения „СофтУни БУДИТЕЛ“ преподаваме по модела „учене чрез правене“, защото вярваме, че човек става добър и придобива умения тогава, когато практикува и тренира наученото. Трите специалности в „СофтУни БУДИТЕЛ“ са иновативни и модерни, отговарящи на търсенето на пазара на труда. Ако искаш да бъдеш част от модерните дигитални технологии и специалностите на бъдещето, то кандидатствай още сега от ТУК.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.