Иноваторите започват пътя си в СофтУни БУДИТЕЛ

Съвременният свят предоставя неограничени възможности за иновации и развитие във високотехнологични сфери. Това е бъдещето, към което вървим все по-устремено. Областите на програмирането и киберсигурността придобиват все по-голямо значение за качеството и сигурността на технологиите, с които си взаимодействаме днес. Всички младежи, които имат изявен интерес към технологичната сфера и желаят да се развиват в нея, могат да се включат в една от двете технологични специалности в СофтУни БУДИТЕЛ – „Киберсигурност“ и „Приложен програмист“.

Днес гладът за програмисти и експерти по киберсигурност се измерва в милиони кадри, а възможностите на IT сферата са десетки, както по отношение на индустриите, така и на направленията, в които всеки може да се специализира. Практическата подготовка в СофтУни БУДИТЕЛ осигурява на учениците начални знания, фундаментални в своето значение, и практически умения – тясноспециализирани и меки такива, преносими в реална работна среда. В гимназията, младежите могат да започнат своето израстване като бъдещи технологични лидери с лекота, придобивайки високоценени качества и способности.

1. Приложен програмист

Обучението по програмиране още в гимназиален етап помага на младежите да се подготвят за бъдещата реалност на професионалното им търсене, повишава конкурентоспособността им и създава условия за равен старт в технологичните професии. Същевременно, гимназистите се научават да решават проблеми и да работят в екип, развивайки редица ценни умения, присъщи на всеки професионалист в сферата.

В допълнение към всичко това, учениците в специалностите на СофтУни БУДИТЕЛ ще развият логическото си мислене и устойчивостта си при среща с предизвикателства. Чувствително ще повишат дигиталната си грамотност, ще разберат как работят технологиите, с които си взаимодействат всеки ден, а не на последно място – ще развиват креативността си. Програмирането често изисква иновативни подходи и творческо мислене, за да се справим със задачите. А ето и част от уменията и компетенциите, които се изискват от младежите, за да навлязат в сферата:

 • Владеене на програмен език – основният инструмент на всеки програмист. В СофтУни БУДИТЕЛ се изучават водещи езици за програмиране като JavaScript за front-end разработка и Python, C#, Java и още за back-end.
 • Разбиране на разликите между front-end и back-end – нещо, което се случва в процеса на обучение. Младежите могат да навлязат в изграждането на потребителски интерфейси, сървърна логика, както и цялостни приложения и системи (full-stack).
 • Практическо разбиране на видовете програмиране – функционалното, процедурно и обектно-ориентирано програмиране са парадигми, които определят начина, по който се моделират програмни системи.
 • Боравене с допълващи технологии – базите данни, софтуерните рамки и библиотеки, дори нещо тривиално като алгоритмите са ключови за успеха и доброто владеене на програмирането. Затова и в СофтУни БУДИТЕЛ младежите имат толкова много часове специализирани предмети – цели се комплексно и качествено запознаване и овладяване на сферата.

Подготовката по професия в специалността започва в най-ранен етап, като теоретичните знания и развитието на меки умения съставляват 40%, а фокусът на останалите 60% е работата по практически задачи и проекти, така че да се придобиват устойчиви способности, търсени в реалната работна среда.

Предимства на изучаването на програмиране като гимназист

Програмирането е една от най-предизвикателните, но и най-перспективни сфери за развитие днес. Освен очевидните ползи, разгледани дотук, реализацията в нея носят разнообразни предимства. Сред тях са:

 • По-висок стандарт – неоспорим факт е, че програмистите, освен сред най-търсените, са и сред специалистите, чиито умения са най-високо оценени.
 • Високотехнологична дейност – която носи удовлетворение. Програмистите могат да работят по разнообразие от проекти, които могат да оставят следа и дори да променят света.
 • Свобода на реализация – търсенето на програмисти днес дава възможност на експертите да се реализират дори на свободна практика, да работят отдалечено, както и да създадат от нулата собствени проекти.
 • Креативност и новаторство – приложното програмиране е област, в която младежите ще могат да създават иновации и да дадат израз на креативността си в търсене на новаторски решения.

Специалност „Приложен програмист“ в СофтУни БУДИТЕЛ следва утвърдения от МОН учебен план за специалност „Приложно програмиране“ и отговаря на държавния общообразователен стандарт. Профилираната подготовка включва изучаването на програмни езици, парадигми на програмирането, работата с алгоритми и структури от данни и още. Ако младежът ви носи новаторски дух и иска да се впусне в света на технологиите, това е пътят, по който да поеме. Още за специалността научете ТУК.

2. Киберсигурност

По последни данни, търсенето в световен мащаб на експерти по киберсигурност ще надхвърли 3.5 милиона кадри през 2025 година. Процесите са все по-бързи, а нарастващата тенденция ще се запази. Това превърна сферата в една от най-перспективните и обещаващи.

Причината зад тези процеси е все по-бързата дигитализация. Днес си взаимодействаме с все повече технологии и повече от всякога. Киберсигурността е ключова за собствената ни безопасност онлайн, както и тази на личните ни данни. Това също я прави особено подходяща за изучаване от страна на гимназистите, които не на последно място ще повишат дигиталната си грамотност и ще се научат да се пазят онлайн. А ето и основните способности, привични за експертите по киберсигурност:

 • Познаване на принципите и политиките на информационната сигурност;
 • Познания в сферата на системната администрация и работата с облачни услуги;
 • Осигуряване на мрежовата и интернет сигурност и познаване на техниките за това;
 • Познаване на основните подходи в етичното хакерство;
 • Познаване и предотвратяване на основните заплахи за киберсигурността, включително социално инженерство и още.

Комбинацията от теоретични и практически занятия помага на учениците в СофтУни БУДИТЕЛ да навлязат плавно в света на киберсигурността, като постепенно задълбочават знанията и уменията си. Този път води не само до съвременна професия с нарастващо значение за света, в който живеем, но и до практическата способност гимназистите да разпознават заплахите онлайн и да предпазват себе си и близките си от тях. А това са и малка част от ползите, които придобиването на професия в областта носи. Други ключови предимства ще разгледаме в следващите редове:

Предимства на изучаването на киберсигурност в гимназията

Последните няколко години станахме свидетели на ускореното разширяване на сферата и увеличаването на възможностите в нея. Това е сравнително модерно направление, на фона на аспекти като приложното програмиране, разработката на софтуер и системната администрация. А това идва и със своите предимства, водещите сред които са:

 • Перспектива и разнообразие – вече споменахме глада за кадри, а обхватът на киберсигурността доведе и до появата на много и различни нови роли. Всеки млад експерт ще може да поеме по пътя, който го вълнува най-живо.
 • Конкурентоспособност – сферата изисква комплексни знания и умения, които създават едни наистина комплексни специалисти. Това превръща експертите в сферата в гъвкави и търсени кадри, каквато е перспективата и пред младежите в гимназията.
 • Свобода и сигурност – дигитализацията прави света все по-уязвим, а данните ни – все по-апетитен обект на интерес от страна на киберпрестъпниците. Освен че имат свободата да избират в коя индустрия да фокусират уменията си, експертите могат да осигуряват сигурността на собствените си проекти и да направят света едно по-безопасно място.
 • Удовлетворение – освен да допринесат за технологичния напредък, експертите по киберсигурност допринасят и за развитието и безопасността на цялото общество и бизнеса. Нещо, което неминуемо носи професионално удовлетворение.

Специалност „Киберсигурност“ в СофтУни БУДИТЕЛ е съобразена с държавните изисквания по професия „Системен програмист“, с фокус върху киберсигурността и системната администрация, редом с разработката на софтуер. Младежите започват специализираната си подготовка още в 8. клас, а в професионалните предмети влизат дисциплини като основи на киберсигурността, с подкрепата на Cisco Academy, Интернет на нещата (IoT), компютърни мрежи и мрежова сигурност. Всичко за специалността ще откриете ТУК.

Ако новаторски настроеният ви тийнейджър вече знае в какво иска да концентрира иновативния си ум и усет към технологиите, кандидатствайте ТУК още днес!

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.