Симеон Петков от 9д клас с първа награда на научната конференция на БАН

С гордост съобщаваме, че Симеон Иванов Петков от 9д клас на нашата гимназия е победител в 10-тата научна конференция на Института по математика и информатика на БАН. Той получи първа награда за своя проект на тема „Симулационен подход за по-пълно потапяне в Метавселената“.

Научната сесия събра над 200 участника, сред които автори на проекти, научни ръководители и консултанти, рецензенти и членове на журито. В състезанието участваха 116 ученици от 17 града в страната, като техните 72 проекта бяха оценени в няколко тематични области: 

  • Информационни, комуникационни и технически науки (общо 24 проекта);
  • Математика (10 проекта);
  • Биология, биомедицина, биохимия (15 проекта);
  • Химия, физика, физикохимия (8 проекта);
  • Хуманитарни, обществени науки и изкуство (15 проекта).

Откриването на десетото издание на Ученическия институт на БАН беше официално обявено от председателя на БАН, който приветства участниците и насърчи младите хора към смело търсене на знания. Акад. 

Участието на Симеон Петков в тази конференция подчертава ангажимента на нашата гимназия към развитието на научните интереси на нашите ученици и тяхната подготовка за бъдещи научни предизвикателства.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.