Бизнес план: Как да го изготвим успешно?

Случвало ли ти се е да имаш идея, в която вярваш, но да не знаеш откъде да започнеш, за да я осъществиш? Или пък да ти е трудно да докажеш на останалите, че тя е наистина добра и заслужава да бъде подкрепена?

Ако отговорът е „Да“, то тогава е време да се запознаеш с изготвянето на бизнес план. С негова помощ ще можеш да определиш какво искаш да постигнеш, какви са предизвикателствата пред теб и как да ги преодолееш. Всеки успешен предприемач знае колко важен е бизнес планът, защото той е пътеводителят към успеха.

Възможностите за бизнес са безброй, особено когато става дума за онлайн пространството. На практика дори инфлуенсърите, които следваш, са онлайн предприемачи. Ако искаш и ти да стартираш онлайн бизнес, можеш да го направиш още след завършването си! Запознай се със специалност Дигитален бизнес и електронна търговия в СофтУни БУДИТЕЛ и кандидатствай още днес!

Време е за първата стъпка – нека разгледаме по-подробно същността на бизнес плана и как успешно да го изготвим:

Какво е бизнес план?

Бизнес планът е документ, който очертава целите, посоката, финансите, екипа и бъдещата стратегия на твоя бизнес. Най-често се представя пред инвеститори с цел да се привлече капитал, а понякога се използва и за вътрешни цели, като например да въведе екипа в посоката и визията на компанията. Обикновено бизнес планът включва обширно проучване на пазара, анализ на конкуренцията, финансова документация, общ преглед на бизнеса и неговата маркетинг стратегия.

Източник: Business Gateway

Структура на бизнес плана

Въпреки че няма строго определен формат или структура при изготвянето на бизнес план, има няколко основни елемента, които е препоръчително да присъстват:

  • Резюме

Това е първата част от бизнес плана, която цели да привлече и задържи вниманието на всеки, който го чете. Тук е мястото да споделиш мисията на бизнеса, заедно с кратко описание на предлаганите продукти или услуги и общ преглед на плановете за финансов растеж.

Въпреки че резюмето е това, което ще бъде прочетено първо, е добра идея да го напишеш последно. Така ще можеш да извадиш и подчертаеш най-важната информация от другите вече подробно разгледани части на плана.

  • Описание на компаниятa

Този раздел представлява общ преглед на целия бизнес. Тук е добре да включиш основна информация, като например кога е създадена компанията, какъв е видът на бизнес дружеството и коя е държавата, в която е регистрирано. Можеш да разкажеш и историята на бизнеса ти, за да може да се добие още по-солидна представа за неговата основа.

  • Описание на продукта или услугата

В тази секция описваш продукта или услугата, която твоят бизнес предлага. Опитай се да разгледаш бизнеса през призмата на потребителя – какъв е проблемът, който продуктът разрешава и как бизнес решението ти задоволява определена потребителска нужда. Целта е да докажеш, че бизнесът ти отговаря на нуждите на пазара и ще остане жизненоспособен в бъдещето.

  • Пазарно проучване

В тази част на бизнес плана трябва ясно да определиш коя е целевата аудитория на бизнеса ти, къде ще намериш потребители и как ще достигнеш до тях, за да им предоставиш своя продукт или услуга. Тук е добре да включиш и анализ на конкуренцията, като илюстрираш с какво твоят бизнес се различава от утвърдените компании на пазара и кои са неговите уникални предимства.

Много предприемачи използват т.нар. SWOT анализ, за да обединят всички тези данни. “SWOT” идва от “strengths, weaknesses, opportunities and threats”, което буквално преведено означава „силни и слаби страни, възможности и заплахи“. Силните и слабите страни са предимствата и недостатъците на бизнеса ти, а възможностите и заплахите са настоящите пазарни рискове и печалби.

Източник: SSDSI

  • Ръководен екип

Този раздел описва организацията на бизнеса ти и съответно в него трябва да изброиш ключовите членове на управленския екип, основателите, членовете на управителния съвет и т.н. След всяко изброено лице е добре да бъде представено и резюме на неговия опит, както и ролята му в организацията.

  • Финансов план

Финансовият план включва прецизни и подробни отчети за финансите на компанията, като например паричните потоци и прогнози за печалбите и загубите през следващите три до пет години. Ако търсиш външно финансиране за бизнеса си, подчертай защо търсиш финансиране, как ще използваш тези пари и кога инвеститорите могат да очакват възвръщаемост на инвестицията.

  • Оперативен план

Тук се описват физическите нужди на бизнеса ти. Това включва местоположение, необходимо оборудване или съоражения за производството на продуктите.

Да, изготвянето на бизнес план със сигурност не е лесна задача и това количество информация може да ти се струва стряскащо. Но веднъж усвоиш ли умението да анализираш идеите си от толкова много страни и да изготвиш подходяща за тях стратегия, ще можеш да постигнеш и най-високите си цели.

Ако ти предстои да кандидатстваш в гимназия и кипиш от много различни идеи, които чакат да ги реализираш, кандидатствай за специалност Дигитален бизнес и онлайн търговия в СофтУни БУДИТЕЛ.

А ако сте родител, който усеща, че детето му има предприемачески нюх, може да се запознаете по-отблизо със специалността и възможностите, които предлага.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.