Личен брандинг – учениците в СофтУни БУДИТЕЛ умеят да се отличават

СофтУни БУДИТЕЛ се стреми непрекъснато да въвлича гимназистите в иновативни проекти, които да подпомагат развитието не само на практическите умения, но и на личностните им качества. Именно върху такъв проект работят учениците ни. Днес резултатите са факт и са впечатляващи.

Дигиталният проект за Личен Брандинг на учениците от СофтУни БУДИТЕЛ включва създаването на сайт, по който гимназистите работят в часовете по Информационни технологии още от 8 клас. За всеки от тях проектът се развива до лично портфолио, в което да представят най-добрата си работа.

Развитие на личния бранд

Дигиталният проект позволява на учениците да представят самите себе си – своите постижения, проектите, по които са работили, участията в конкурси и олимпиади, различните активности, от които са били част и дори стажовете. Сайтът, който изграждат, има три основни секции:

  • About Page – в нея поместват основната информация за себе си, включително и CV.
  • Projects Page – страницата с проекти е фактическото портфолио с проектите, постиженията и наградите им.
  • Mission Page – в нея ученикът залага и описва SMART целите си и може да следи напредъка си по тях.

Учениците работят върху развитието на личния си брандинг през целия период на обучението в гимназията. Целта му е чрез него по подходящ начин да презентират себе си и постиженията си, така че да се отличават. Но най-важното е, че в проекта могат да залагат постижими SMART цели и да следят прогреса си през годината.

Източник: Деница Христова, Портфолио

Проектът по личен брандинг условно има три етапа. В първия от тях учениците разработват самия уебсайт, който да бъде тяхна визитка. Използвайки различни инструменти – Google Docs, Google Sites, Google Sheets, Google Sites, младежите създават съответно CV, портфолио, плана си за личностно развитие и самия сайт като комбинация от останалите елементи.

Когато са готови с фактическото създаване на уебсайта, гимназистите регулярно трябва да проследяват целите, които са си заложили. На месечна база следят прогреса по целите си и адаптират съществуващия план спрямо нуждите и промените, включително като отбелязват постиженията си и като ревизират съществуващи и залагат нови цели. А като последен етап в проекта, младежите могат да използват именно тази дигитална визитка, за да кандидатстват за стаж или работа.

SMART целите в контекста на личностното развитие

SMART е акроним, с който много хора никога не се срещат, а концепциите зад него могат да донесат множество ползи за всички, които ги прилагат. Именно затова се стремим да представим философията на SMART целите на гимназистите в СофтУни БУДИТЕЛ. Чрез тях, учениците разполагат с инструмент, който им помага фокусирано и мотивирано да следват целите си. Ето какво стои зад самия акроним:

  • Specific – целите, които си поставят учениците трябва да бъдат ясни и конкретни, за да могат да съсредоточат усилията си.
  • Measurable – целите трябва да са измерими, за да могат младежите да виждат и следят прогреса си, за да останат мотивирани.
  • Achievable – целите им трябва да са достижими и най-вече реалистични, за да може уменията и усилията им да се увенчаят с успех.
  • Relevant – една цел трябва да е смислена и релевантна. Това означава да съответстват на всички останали цели, които учениците си поставят, и да спомагат за осъществяването на плановете им.
  • Time-bound – всяка цел трябва да е и ограничена във времето – да има краен срок, върху който ученикът може да се съсредоточи и да се увери, че ще спази, което им помага правилно да наредят приоритетите си.

Подобен метод на целеполагане позволява на гимназистите да си начертаят ясен план за действие, който да следват към постигане на целта. Могат да оценяват резултатите си и непрекъснато да ги подобряват, защото ще виждат реален напредък от действията си.

Източник: Стела Вълкова, Портфолио

Ползи и резултати от личния брандинг

Сред най-ценните ползи, които младежите извличат от участието си в проекта, е възможността в края на всяка година да рефлектират върху проекта си за личен брандинг и цялостното израстване, което той отразява. Това се дължи на факта, че в проекта учениците отразяват и разработват своите силни страни и областите, в които могат да постигнат подобрение.

На следващо място, младежите разработват набор от SMART цели и ясен план, по който да ги постигнат, като изграждат и навика регулярно да следят напредъка по плана си. Целият проект създава у гимназистите стремеж към самоусъвършенстване и обективна самооценка, базирана на реално измерими критерии. В допълнение към това, в процеса на залагане и изпълняване на SMART цели, всеки младеж развива своите организационни умения, способността си за оценка на възможностите и критичното си мислене.

Проектът по личен брандинг предизвиква и мотивира гимназистите, а те имат възможност да демонстрират постигнатите резултати и пред трети страни. Това им помага да придобият повече увереност и самочувствие, докато същевременно се научават да получават и приемат обратна връзка и да се възползват оптимално от препоръките. Не на последно място, освен с формирането на лични цели, изграждането на личен брандинг позволява на младежите да освободят креативното си и нестандартно мислене, да обогатяват личността си, а и да се ориентират професионално.

Източник: Виктор Георгиев, Портфолио

В техническо отношение, наред с умението за целеполагане, учениците се научават да работят свободно с широкоразпространени G-suite продукти. Именно с тях и изграждат цялостния проект по своя личен брандинг. А най-хубавото е, че само за изминалата година над 40 ученици успешно стартираха стаж в компаниите-партньори на СофтУни БУДИТЕЛ, възползвайки се от своята дигитална визитка-портфолио.

Днес личният брандинг е изключително ценен, ако искаме да се отличим и си отвори много възможности. Гимназистите в СофтУни БУДИТЕЛ имат точно тази възможност. Затова не се колебайте, а разгледайте специалностите, в които може да се развива вашия младеж още днес. Процесът по кандидатстване е максимално улеснен и можете да го започнете ето ТУК.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.