Александър Свиларов, студент в ТУ-София: Обучението в „СофтУни БУДИТЕЛ“ ми даде прекрасна основа

В „СофтУни БУДИТЕЛ“ съзнаваме, че в съвременната информационна епоха учителите продължават да играят съществена роля в изграждането на учениците като личности, професионалисти и граждани. 

Същевременно обаче сме наясно, че днес учениците имат почти неограничен достъп до разнообразни източници на информация.

Един такъв източник на знания и напътствия са хората, които са минали по техния път и желаят да подкрепят идващите след тях.

Александър Свиларов, възпитаник на „СофтУни БУДИТЕЛ“, се върна при нас именно с тази цел. 

На 18 април 2024 г. той сподели своя опит до момента пред наши ученици от 11. клас, изучаващи специалност „Програмиране“, която самият той е завършил. Той също така даде интервю пред Виктория Боева, ученичка в 10. клас със специалност „Дизайн“ и стажантка към нашия маркетинг отдел.

Александър е част от първия випуск на „СофтУни БУДИТЕЛ“. След като се дипломира през 2023 г., той продължава образованието си в бакалавърската програма „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ в Технически университет –  София. Тя е разработена съвместно с още няколко български висши учебни заведения, Българска стопанска камара (БСК) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и е подкрепена от „Бош Инженеринг Център София“.

Защо Александър избира тази специалност и защо решава да я изучава в България, а не на Запад, където науката и технологиите са на по-високо ниво и разполагат с по-големи финансови и други ресурси?

„Първо, аз много харесвам България и искам да се развивам тук“, разказва Александър пред Виктория. „И второ, в България тези сфери тепърва ще се разрастват и ще бъдат търсени хора със специализация, свързана с изкуствен интелект и модерните технологии. Според мен в България има много бъдеще, ако си мотивиран и искаш да се развиваш в тази насока.“

Макар че е едва първа година студент, Александър вече съчетава следването с работа по специалността.

„Обучението в „СофтУни БУДИТЕЛ“ ми помогна изключително много за това, с което се занимавам в момента. Едновременно с университета започнах работа като софтуерен инженер. Това нямаше как да се случи, ако аз нямах тези пет години преди това, в които изучавах програмиране. В момента съм много по-напред в тези неща от хората, които тепърва започват да се занимават. „СофтУни БУДИТЕЛ“ ми даде прекрасна основа“, казва Александър, който като част от работата си в София участва в разработването на радарни технологии и програмира на C++.

Ако искате да разберете кое е най-ценното, което Александър е получил като ученик в „СофтУни БУДИТЕЛ“, какви са досегашните му впечатления от обучението и средата в Технически университет – София и къде вижда себе си в кариерен план след края на следването си, изгледайте цялото интервю на Виктория с него.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.