Доклад от Национален инспекторат по образование (НИО) за качеството на образованието в ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ (януари 2023)

През януари 2023 г. националният инспекторат по образование (НИО) извърши обстойна цялостна инспекция за оценяване на качеството на предоставяното образование в Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни БУДИТЕЛ“.

Имаме радостта да ви съобщим, че според официалния доклад на НИО за качеството на образователния процес, управлението и средата в ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ (с предишно име ЧПГДН „СофтУни Светлина“) средната оценка на гимназията е 93.12% (от максимален възможен резултат 100%):

Това авторитетно външно оценяване на гимназията от страна на държавата беше една много сериозна и задълбочена проверка, в която в продължение на повече от месец бяха проверявани учебният процес, учителите, ръководството на гимназията, документацията и съответствието й с нормативната уредба, учебната среда в училище, учебната база, социалната среда и други елементи от образователния процес и беше събрана обратна връзка от учениците, родителите, учителите и ръководството на гимназията, за да бъде изготвен следният цялостен доклад от инспекцията:

Доклад от инспекцията на ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“ за качеството на образованието в гимназията, от Национален инспекторат по образование (НИО), от 31.01.2023 г.

Целта на инспектирането от страна на НИО е постигане на устойчивост на процесите за осигуряване на качеството на предоставяното образование за успешна реализация на учениците. Инспектирани бяха три области: „Образователен процес“, „Управление“ и „Институционална среда. Получената изключително висока оценка се дължи на дългогодишните усърдия на собствениците и ръководството на ЧПГДН „СофтУни БУДИТЕЛ“, както и на учителите и служителите и успешното партньорство с родителите в обучителният процес и отразява високите стандарти за качество на образованието, които са залегнали в управлението.

Лечо Лечев

Образование

Бакалавър по Компютърно и софтуерно инженерство с професионални квалификации – „Компютърен инженер“ и „Учител“ от Технически университет София.
Магистър по Компютърна бизнес информатика с професионална квалификация – Магистър по бизнес информатика от Технически университет София.
Софтуерно инженерство – Софтуерен университет (СофтУни).
 

Професионална квалификация

Основи в икономическото информационно осигуряване – ЦПО към Информационно обслужване АД.
Database Foundations – Oracle
Cambridge ESOL Level 2 Certificate in ESOL International – Cambridge
Train the trainers – Software University
SQL – Hackerrank
 

Участие в живота на гимназията

Тийм лидер на екип Приложно програмиране, Графичен дизайн, Бизнес в база Младост.